Ședința extraordinară a Consiliului raional Anenii Noi

20 апреля 2021

Ședința extraordinară a Consiliului raional Anenii Noi,  va avea loc la data de 22 aprilie 2021, ora 10 00 în incinta Consiliului raional (or.Anenii Noi, Piaţa 31 august, 4) sala mare de ședințe cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021
Raportor: dna C.Boicu — șef Direcția Finanțe
2. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Anenii Noi
nr.06/02 din 22.12.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional
pentru anul 2021 în lectura a doua”
Raportor : dna C.Boicu — șef Direcția Finanțe
3. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare alocate din Fondul de
rezervă al bugetului raional
Raportor : dna C.Boicu — șef Direcția Finanțe
4. Cu privire la numirea în funcție de administrator al IP Centrul
Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Anenii Noi
Raportor : dna O.Morari – specialist principal Serviciul resurse umane
5. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei Consiliului raional
Anenii Noi nr.06/03 din 22.12.2020 ”Cu privire la aprobarea în redacție
nouă a organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional
Anenii Noi”
Raportor : dl O.Zelinski – vicepreședintele raionului