Ședința ordinară a Consiliului raional

27 мая 2022

La 26 mai 2022,  în incinta Consiliului raional  Anenii Noi, în sala mare de ședințe, a avut loc ședința ordinară a Consiliului  raional cu următoarea ordine  de  zi :

 1. Cu privire la totalurile realizării Strategiei de incluziune socilală a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2016-2021 în raionul Anenii Noi.                                     Raportor: dna Z. Bunescu – şef  Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei
 1. Cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2022.                                                                                                                            Raportor: dl C.Croitor – director interimar al IP TO ”Viișoara Anenii Noi”
 1. Cu privire la totalurile realizării Programului raional de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021.                                                                 Raportor:dl A.Coteață – medic epidemiolog Centrul Sănătate Publică Căușeni  
 1. Cu privire la corelarea bugetului raional aprobat pentru anul 2022 cu Legea  Bugetului de Stat nr.205/2021 pentru anul 2022.                                                    Raportor: dna C.Boicu –  șef Direcția  Finanțe
 1. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2022.                           Raportor: dna C.Boicu – şef  Direcția Finanțe
 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.                                                                                                                                     Raportor: dna C.Boicu – şef  Direcția Finanțe
 1. Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional .                                                                                                                                    Raportor: dna C.Boicu – şef  Direcția Finanțe
 1. Cu privire la solicitarea finanţării nerambursabile din partea Consiliului Judeţean Vaslui (România) pentru susţinerea proiectului de achiziție și instalare a două ascensoare la Spitalul raional Anenii Noi și garantarea contribuţiei Consiliului raional Anenii Noi.                                                                                                                     Raportor: dl D.Ciur – vicepreședintele  raionului
 1. Cu privire la examinarea Prescripției 25-09-12/596  din  20.04.2022.             Raportor: dna E.Bumbu  — șef Secția Juridică
 1. Cu privire la examinarea Prescripției Inspecției  financiare  25-09-12/556 din 12 aprilie 2022.                                                                                                                            Raportor: dna C.Boicu  — șef Direcția Finanțe
 1. Cu privire la examinarea cererii prealabil.                                                                 Raportor: dna  E.Bumbu — șef secția juridică

12. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe IP     Gimnaziul Șerpeni.                                                                                                                        Raportor: dl R.Moroșan – șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism

13. Cu  privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Direcţiei Finanţe.                                                                                                                            Raportor: dna C.Boicu  — șef Direcția Finanțe

   14. Cu privire la transmiterea bunului imobil din proprietatea Consiliului raional Anenii Noi în  proprietatea Statului

      Raportor: dna N.Sîrbu  – șef Serviciul relații funciare și cadastru

15. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperilor din incinta Consiliului raional .                                                                                                                        Raportor: dna T.Bulbuc – secretar interimar al CR     

16. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperilor din incinta IMSP CS Mereni

      Raportor: dl D.Ciur – vicepreședintele  raionului

17. Cu privire la prelungirea contractelor de locațiune a încăperilor din incinta IMSP Spitalul raional Anenii Noi

      Raportor: dl A.Nastas  – director IMSP  Spitalul raional Anenii Noi

18. Cu privire la darea în locațiune a încăperii din incinta IMSP CS Bulboaca.        Raportor: dl D.Ciur – vicepreședintele  raionului

19. Cu privire la prelungirea contractului de locațiune a încăperii din incinta

      IÎ Liceul Teoretic ”Andrei Straistă” Anenii Noi.                                                            Raportor: dl E.Margine – director IÎ LT ”Andrei Straistă” Anenii Noi

20. Cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern.                                         Raportor: dna A.Cociorba – audit intern

21. Cu privire la aprobarea planului de acțiuni anticorupție la nivel local.               Raportor: dna  E.Bumbu — șef secția juridică

22. Cu privire la suspendarea raporturilor de serviciu a secretarului Consiliului raional Anenii Noi.                                                                                                                                         Raportor: dna O.Morari — șef serviciul resurse umane

 23. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior.                Raportor: dna T.Bulbuc – secretar interimar al CR

Anterior, începând cu data de 23 mai,  Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional și-au desfășurat lucrările sale.