Ședința ordinară Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Anenii Noi

12 ноября 2021

Președintele raionului a convocat  Ședința ordinară Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Anenii

Noi tema de bază fiind măsurile de preîntîmpinare și lichidare a eventualelor situații excepționale caracteristice perioadei de iarnă pe  teritoriul raionului Anenii Noi.

La ședință au fost invitați primarii localităților din raion care în rîndul lor au avut posibilitate de a aborda problemele cu care să confruntă în perioada de iarnă.

Tot în cadrul ședinței s-a examinat pregătirea către sezonul de iarnă și starea la momentul dat a instituțiilor de învățămînt și sănătate nivelul pregătirii şi repartizarii tehnicii inginereşti speciale pentru intervenții în caz de apariția situaţiilor excepţionale caracteristice perioadei de iarnă.