Şesinţa Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate

3 марта 2021

Comisia pentru protecția copilului aflat în dificultate  este organul abilitat cu dreptul de a elibera avizul pentru aprobarea măsurilor de sprijin familial în scopul depășirii situațiilor de risc și al prevenirii separării copilului de familie, precum și a măsurilor de protecție a copilului separat de părinți

Miercuri, 03 martie 2021, vicepreşedintele  raionului,  dl Octavian  ZELINSKI,  a prezidat  ședința  comisiei sus menţionate. La şedinţă  au fost examinate  un şir de chestiuni importante ,  care vizează soluționarea problemelor minorilor.

Astfel, autoritatea de profil a decis plasarea în Serviciul de tutelă  a  7  copii, cu acordarea indemnizației  lunare , ce au statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească; s-a decis prelungirea plasamentului în serviciul rezidenţial a 8 copii şi sistarea plasamentului a 2 persoane.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost audiat raportul  anual de activitate a Serviciului Asistenţă Parentală Profesionistă pentru anul 2020. Tot aici au fost examinate şi alte  subiecte cum ar fiacordarea suportului financiar în cadrul serviciului social de sprigin pentru familiile cu copii.