Ultima ședintă a CR din actualul mandat

13 ноября 2023

La data de 10 noiembrie 2023 a avut loc ultima ședință a Consiliului raional Anenii Noi în mandatul actual.

Consilierii raionali pe parcursul exercitării mandatului 2019-2023  s-au întrunit în 16 ședințe ordinare și 7 ședințe extraordinare. În cadrul ședințelor aleșii locali au examinat și aprobat 463 de decizii în diverse domenii de activitate.

Mulțumim tuturor,  în special conducerii raionului:  domnului Ion VICOL, Președintele raionului, domnilor vicepreședinți ai raionului  Dmitri CIUR  și Viorel COCIUG,  consilierilor raionali și primarilor orașului, satelor și comunelor din raion, șefilor de  direcții și  secții, tuturor  serviciilor din cadrul Consiliului raional  pentru implicare în dezvoltarea raionului, profesionalism și dedicație în domeniul administrației publice.

Alesilor locali din noul mandat  le dorim  conlucrare armonioasă în cadrul  activităților Consiliului Raional Anenii Noi întru binele raionului și  interesul cetățenilor .