Vizită de lucru în teritoriu a Directorului general CNAS, dna Elena Ţîbîrnă

18 сентября 2023

   AGENDA

vizitei Directorului general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

în raionul Anenii Noi

Data: 19 septembrie 2023

  Activitatea Locația/participanți
 

Ora: 10.00

 

Familiarizarea reprezentanților APL cu modificările legislative în domeniul asigurărilor sociale de stat în anul 2022 și 2023, precum  și aspecte ce țin de Integrarea Europeană. or. Anenii Noi, str. Piața 31 August,4

Consiliul raional, sala de şedinţe

Invitaţi:

APL de nivelul I

APL de nivelul II

Conducerea raionului

Serviciile publice desconcentrate în teritoriu

Ora: 11.00

 

Audiența cetățenilor.

 

Sediul CTAS Anenii Noi,

str. Piața 31 August,4

  Ședința de lucru cu colectivul CTAS Anenii Noi. Sediul CTAS Anenii Noi, str. Piața 31 August,4

Pentru programare la audienţă, informaţii suplimentare puteţi apela la nr. de telefon 0265-2-10-76, 0265-2-35-43