ANUNȚ cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei de toamnă de salubrizare și amenajare a localităților pentru perioada 12 septembrie – 31 octombrie 2022

16 сентября 2022

      Inspecția pentru Protecția Mediului Anenii Noi Vă informează despre startul Campaniei de toamnă de salubrizare și amenajare a localităților, organizată cu prilejul Zilei Mondiale a Curățeniei marcate la 23 septembrie și  promovate în anul 1993 de către Organizația Națiunilor Unite.  Această zi este un prilej de a evidenția problemele de mediu existente pe plan local și national și de a reaminti cetățenilor cât de grave pot deveni lucrurile dacă nu manifestăm grijă pentru patrimoniul natural, pentru situația ecologică în Republica Moldova. De starea mediului depinde nu doar viața noastră, dar și cea a generațiilor viitoare, iar noi avem datoria să le transmitem celor care vor veni după noi un mediu curat și sănătos.

Astfel, în baza Dispoziției Inspectoratului pentru Protecția Mediului nr.15 D din 07.09.2022 „Cu privire la organizarea și desfășurarea Campaniei de toamnă de salubrizare şi amenajare a localităţilor”,  în scopul organizării şi desfăşurării eficiente a măsurilor planificate cu titlul de recomandare, autorităților  publice locale de nivelul I și II li s-a propus să întocmească  planuri locale de organizare a campaniei de salubrizare cu următoarele acțiuni:

– organizarea lucrărilor de curățare și amenajare a terenurilor din spațiile verzi și fâșiile forestiere, inclusiv a zonelor de protecție a resurselor acvatice;

– stabilirea măsurilor pentru lichidarea gunoiștilor neautorizate și recultivarea
terenurilor eliberate de deșeuri;

–  mobilizarea   populației, colectivelor de muncă la desfășurarea acțiunilor de înverzire și salubrizare.

Tot odată, se reiterează faptul, că în cazul nerespectării regulilor de asigurare a curățeniei, persoanele fizice și juridice sunt pasibile de sancțiuni sub formă de amendă, conform art. 181 al Codului Contravențional al Republicii Moldova.

Stimați cetățeni, prin astfel de acțiuni vom contribui la educația ecologică,  conştientizarea generației în creștere,  că un mediu curat este un mediu sănătos.

PLANUL de actiuni pentru APL  de nivelul I și II privind salubrizarea și amenajarea localităților din raion