1. Cu privire la activitatea subdiviziunilor Consiliului raional Anenii Noi în anul 2022
 2.  Cu privire la executarea bugetului raional în anul 2022
 3. Cu privire la modificarea bugetului  pentru anul 2023
 4. Cu privire la modificarea deciziei 05-02 din 15.12.2022 Cu privire la  aprob. bugetul. in lectura II pe anul .2022
 5. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor locale 
 6. Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal a IMSP Centrelor de sănătate din raion pentru anul 2023
 7.  Cu privire la situația criminogenă în raion
 8. Cu privire la încorporarea cetățenilor în serviciu militar în  primavara-vara 2023
 9. Cu privire la executarea  Deciziei nr.05-07 din 15.12.2022
 10. Cu privire la distribuirea  mijloacelor financiare pentru cantine
 11. Cu privire la transmiterea  mijloacelor fixe si materialelor
 12. Cu privire la acceptarea transmiterii bunului imobil (stadion)
 13. Cu transmiterea bunurilor Consiliului raional Anenii Noi 
 14. cu privire la raportul  Centrului Stomatologic pentru an.  2022
 15. .Cu privire la raportul de activitate a Biroului  rl de proiectari
 16. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare cu  Academia Studii Adm.
 17. Cu privire la aprobarea acordului cu  AO Speranta, Femeie..
 18. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare cu jud. Maramures
 19. cu privire la modificarea deciziei  01-17  din 10.03.2022  Regulamentul de organizare și funcționare a Casei de cultura
 20. Cu privire la modificarea deciziei CR nr. 02-10 din 19.03.2015  Regulamentul de activitate al colectivelor de amatori
 21. Cu privire la desemnarea reprezentantului în instanță judecată
 22.   Cu privire la organizarea și efectuarea recensămîntului popuulației