Articles

Direcţia Statistică

Category: Servicii desconcentrate
Published on Tuesday, 24 December 2013 08:20
Written by Info
Hits: 6768

Numele, prenumele

Funcţia   deţinută

Telefon Serviciu

Gavriluta Valentina

Şef, Direcţia   Statistică 

2 29 61

  Direcţiile (secţiile) pentru statistică raionale (municipale) 

În activităţile lor Direcţiile (secţiile) pentru statistică raionale (municipale) se călăuzesc de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la statistica oficială, hotărîrile Guvernului, regulamentul Biroului Naţional de Statistică (BNS), ordinele şi indicaţiile BNS, alte acte legislative, precum şi de prevederile prezentului Regulament.

Direcţia (secţia) este persoană juridică, dispune de ştampila cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi cu denumirea sa şi a BNS, de conturi trezoriale. Direcţia (secţia) se subordonează nemijlocit BNS, coordonîndu-şi activitatea sa cu organele administraţiei şi poartă răspundere în faţa BNS pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

Sarcina principală a Dircţiei (secţiei) este culegerea, prelucrarea şi analiza informaţiei statistice din teritoriu, asigurarea organelor publice centrale şi locale cu informaţie statistică veridică, acordarea ajutorului metodologic agenţilor economici în acumularea şi prelucrarea informaţiei statistice, efectuarea controlului asupra calităţii şi respectării termenelor stabilite de prezentare a rapoartelor şi anchetelor statistice.

Funcţiile de bază ale Direcţiilor (Secţiilor):