User Registration

or Cancel
Ora: 5:59

Servicii desconcentrate

 №  

d/r

Numele, prenumele

Funcţia   deţinută

Telefon

Serviciu

1.

Muntean Vitalie

Şef,  Direcţuia deservire  Fiscală   

2 47 44

2.

Babilev Aliona

 Şef, Biroul   de   probaţiune 

2 10 80

3.

 Andronic  Petru

 

 Şef,  Direcţia  sanitar-veterinară  raională  de Stat

2 29 57

2 29 35

 

4.

 Gortolomei  Ion

 Şef, Direcţia  de  supraveghere  fitosanitară  şi  control   semincer   raional

2 27 91

5.

 Jereghi  Iurii

  Inspectoratul de Stat pentru  Supravegherea Tehnicii  “Intehagro”

2 26 82

6.

 Ion Costru

 Şef,   Direcţia inspecţie  ecologică  Anenii Noi

2  43 33

7.

  Aghenie  Tudor

 Inspector, Inspecţia  de  Stat  în Construcţii 

2 32 10

8.

 Iordăchescu 

 Zinaida

Şef, Agenţia  teritorială pentru ocuparea forţei  de muncă Anenii Noi

2 39 82

9.

 
Ter Svetlana

 Şef, Casa teritorială  de  asigurări  sociale

2 10 76

10.

Gavriluta Valentina

 Şef, Direcţia   Statistică 

2 29 61

11.

 Codreanu Valeriu

Şef al  Inspectoratului  de   poliţie

 Anenii Noi

2 28 80

 

12.

 Ceban  Vitalii

Şef, Secţia Situaţii Excepţionale

2 45 20

13.

 Sauleac  Iurii

Şef,  secţia  administrativ-militară

2 23 23

14.

  Bumbu Elena

  Şef,  Oficiul  Stării  Civile 

2 28 72

15.

Chiosa  Grigore

 Şef, Inspectoratul  teritorial  de   muncă  

Căuşeni

2 45 47

16.

 Sava Mihail

 Şef,  Biroul  de  examinarea  şi     

 evidenţă  a  transportului

2 40 72

17.

Indoitu Andrei

  Registrator-şef, Agenţia Servicii Publice,Departamentul Cadastru, Serviciul Cadastral Teritorial Anenii Noi

2 31 59

18.

 Sarevan  Zinaida

  Şef,  Secţia  de evidenţă  şi documentare  a  populaţiei 

2 26 01

2 12 32

19.

 Untilă  Ghenadie

Şef, SIRD SA  „Telecom”

2 23 70

20.

Colosova  Marina

 Director, Centrul  de  Poştă  Anenii Noi, filiala  Întreprnderii  de Stat „Poşta  Moldovei”

2 20 44

21.

Coteaţă Alexandru

 Medic–şef, Centrul  sănătate     publică

2 24 13

22.

 Moisei Alexandru

 Administrator, SA „Drumuri”

38 0 84

23.

 Burlacu  Aurel

 Procurorul  raionului

2 36 60

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« September 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]