User Registration

or Cancel
Ora: 5:15

Regulamentului privind constituirea şi funcţionarea Consiliului raional Anenii Noi

Descarcă Regulamentul

Decizie nr.01-25

din 28  februarie  2012

 

 

Cu  privire  la aprobarea  Regulamentului

privind  constituirea  şi  funcţionarea

Consiliului raional Anenii  Noi

 

 

              Examinînd  demersul  fracţiunii PL  şi în legătură  cu  multiple  modificări  în  legislaţie  ce ţine  de administraţia  publică locală, în conformitate  cu Legea  Republicii  Moldova  nr.317-XV  din 18.07.2003  privind  actele  normative  ale  Guvernului  şi  ale  administraţiei  publice  centrale şi locale, în conformitate  cu art.43 alin.1, lit.(o) al Legii  privind  administraţia  publică  locală, nr.436-XVI  din 28 decembrie 2006, Consiliul  raional  Anenii  Noi

DECIDE :

 

1. Se  aprobă  Regulamentul  privind constituirea  şi funcţionarea Consiliului  raional

    Anenii  Noi  cu  modificarea ulterioară  conform  anexei  ce face  parte  integrantă 

    din  prezenta  decizie.

 

2. Se abrogă anexa  „Regulamentul privind  constituirea  şi funcţionarea  Consiliului

    raional  Anenii  Noi” la  Decizia  Consiliului  Raional  nr.03-07 din 13.09.2007.

 

3. Controlul asupra executării deciziei se pune în seama  dnei  N.Coman, secretarul  Consiliului  raional.

 

 

Preşedintele şedinţei                                                       I.Leca                 

 

                   

 

Contrasemnează :

Secretarul CR                                                                  N.Coman

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« September 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]