SEMINAR din 30 septembrie 2015

Category: Despre raion
Published on Thursday, 01 October 2015 07:59
Written by Info
Hits: 3872

       

 

Proiectul ”Crearea și implementarea Registrului Vitivinicol al Republicii Moldova”

Componenta 2: ”Colectarea, Verificarea și Introducerea Datelor în Registrul Vitivinicol”

 

 

 

SEMINAR (Raional)

 

 

Data:  30 septembrie 2015                                                                      Ora:  09 30            Localitatea: or Anenii Noi, Consiliul Raional            Locul: Sala de sedinte

Participanţi: reprezentanți ai Direcției Raionale pentru Agricultură și Alimentație (DRAA), APL (ingineri cadastrali), organizațiilor de viticultori, Consultanți locali SER, reprezentanți mass-media.

ORA

TEMA

INSTRUCTOR

09:30 - 10:00

Înregistrarea participanţilor

 

10:00 - 10:10

Cuvânt de salut/Deschiderea seminarului

Alexandru  Barbarosie

Presedintele Raionului

Ion  Pinzari

Reprezentant al Consiliului Raional, Anenii Noi

10:10 - 10:25

Necesitatea implementării Registrului Vitivinicol

 Anatolie  Fala

Reprezentant al ONVV/MAIA/ACSA

10:25 - 10:40

Prezentarea componentei de Colectare, verificare și introducere a datelor în RVV

Trofim Gavrilov

Coordonator de proiect al Serviciului de Extensiune Rurală

Anenii Noi

10:40 - 11:10

Explicarea prevederilor și modalitatea de completare a formularului cererii de înregistrare în RVV

Trofim Gavrilov

Coordonator de proiect al Serviciului de Extensiune Rurală

Anenii Noi

11.10 - 11.30

Acord de colaborare cu Primării

Trofim Gavrilov

Coordonator de proiect al Serviciului de Extensiune Rurală

Anenii Noi

11.30 - 12.00

Discuţii şi dezbateri finale.

Totalizarea seminarului.

 

 

Implementarea Proiectului de Creare a Registrului Vitivinicol

La data de 14 ianuarie 2015, Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) au încheiat un acord privitor la implementarea proiectului de Creare a Registrului Vitivinicol în R. Moldova. Acest proiect face parte din eforturile Guvernului Republicii Moldovei şi în special al Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA), de a reforma sectorul vitivinicol în conformitate cu cerințele legislației UE, diversificarea piețelor de desfacere și facilitarea accesul producătorilor autohtoni la piețele țărilor europene. De asemenea, Registrului Vitivinicol va oferi un instrument puternic de gestionare a sectorului vitivinicol și de elaborare a politicilor în domeniu viticulturii şi vinificaţiei.

Scopul proiectului este de a implementa un registru vitivinicol funcțional ce ar conține informații viabile. Obiectivele proiectului urmăresc: (i) crearea platformei IT a Registrului Vitivinicol și (ii) colectarea, verificarea și introducerea datele în Registrului Vitivinicol.

Implementarea Registrului Vitivinicol permite trasabilitatea sticlei de vin pe tot lanțul a procesului de producere-comercializare. Printre alte avantaje scontate se enumeră sporirea calității vinurilor îmbuteliate, asigurarea calității mai bune a materiei prime, îndeplinirea cerințelor pentru înregistrarea vinurilor cu DOP și IGP.

Proiectul va acorda asistența gratuită viticultorilor și vinificatorilor la completarea cererii de înregistrare și înregistrarea primară a plantației viticole și a unității de producere în Registrului Vitivinicol. Înregistrarea primară în RVV se efectuează în baza cererii agentului economic sau persoanei fizice şi a declaraţiei pe proprie răspundere privind corespunderea cu cerinţele obligatorii de înregistrare.

Astfel, în scop de informare a potenţialilor beneficiari de proiect (entităţi fizice şi juridice care gestionează plantaţii viticole, proprietari cât și exploatatori) și iniţierii procesului de colectare, verificare și introducere a datele în Registrul Vitivinicol, în incinta Sălii de ședințe al Consiliului Raional, la data de 30 septembrie 2015, cu începere de la ora 10 00 a avut  loc Seminarul de informare cu privire la lansarea Componentei ”Colectarea, Verificarea și Introducerea Datelor în Registrul Vitivinicol în raionul  Anenii Noi”.

Activități majore de implementare a Proiectului sunt:

1)   Campania de informare a viticultorilor și a vinificatorilor și programul de instruire a operatorilor

2)   Identificarea deținătorilor plantațiilor vitivinicole și a vinificatorilor

3)   Colectarea, verificarea şi procesarea declarațiilor depuse de  viticultori și vinificatori

4)   Introducerea informațiilor din cereri-declarații în RVV

5)   Verificarea corectitudinii datelor din cererile-declarații prin vizite şi măsurări în teren.

MAIA și ACSA invită viticultori și vinificatori, indiferent de statutul organizatorico-juridic și forma de proprietate, care gestionează plantaţii viticole (atât proprietari, cât și exploatatori) de a fi activi, de a completa şi depune cererea-declarație de înregistrare în Registrului Vitivinicol.

La cine apelăm după informaţie şi suport la completarea cererii şi înregistrarea în Registrul Vitivinicol?  Formularul Cererii şi asistenţa referitoare la completarea declaraţiei poate fi obţinută de la consultanţii locali ai Serviciului de Extensiune Rurală din localitatea Dvs., inginerul cadastral din cadrul primăriei sau la oficiul regional al Prestatorului de Servicii

 

APA „Centru-Prim-Agro” al Serviciului de Extensiune Rurală administrat de ACSA  or. Anenii  Noi, telefonu 0 265 2 44 97, e-mai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

str. Piata 31 august, nr. 4        oficiul  203

 

Pentru informaţii şi detalii suplimentare poate fi contactat şi Oficiul central al proiectului:MD - 2005, mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 98, bir. 406, Tel.: (22) 238 664, Tel/fax: (22) 235 328, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Web: www.acsa.md

 

 

Coordonator de proiect                                                                  

          ACSA Anenii Noi                                                        Trofim  Gavrilov