Consultări publice

Category: Proiecte de decizii 23.01.2020
Published on Friday, 12 April 2019 20:44
Written by Admin
Hits: 561

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la raportarea  situaţiei din domeniul educaţiei în raionul Anenii Noi”

Scopul proiectului este monitorizarea domeniului educaţie

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este asigurarea managementului eficient  în educaţie

Prevederile de bază ale proiectului sânt: Planificarea resurselor umane, activităţii de organizare şi control, dezvoltarea bazei materiale

Beneficiarii proiectului de decizie sânt copiii şi adolescenţii din raion

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: asigurarea calităţii educaţiei şi odihnei copiilor şi adolescenţilor

Impactul estimat al proiectului de decizie este transparenţa în procesul de planificare şi management în educaţie

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Codul  educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din  17.07.2014

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dl MOROŞAN Radion - şef Direcţia Educaţie, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 2057, 0265 -2 21 62

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

 

Proiectul deciziei Cu privire la raportarea  situaţiei din domeniul educaţiei în raionul Anenii Noi”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare.”

Scopul proiectului este aprobarea proiectului de decizie cu privire la distribuirea mijloacelor financiare.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este distribuirea mijloacelor financiare din componenta raională.

Prevederile de bază ale proiectului sânt: totalul de mijloace financiare distribuite conform destinaţiei (anexei la decizie cu lista instituţiilor şi suma mijloacelor financiare).

Beneficiarii proiectului de decizie sânt instituţiile de învăţământ.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: acoperirea financiară a necesităţilor şi dotarea instituţiilor de învăţământ cu mobilier.

Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr.181 din 25 iulie 2014 „Privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”, Legea Republicii Moldova „Privind finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003 cu modificări şi completări  ulterioare prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta Europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985), Hotărârii Guvernuluinr. 868 din 08 octombrie 2014 „Privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea”

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05.2019, pe adresa dnei BOICU Cristina- şef Direcţia Finanţe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 48 06

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcţia Finanţe

Proiectul deciziei Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi.

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.”

Scopul proiectului este aprobarea dispoziţiilor preşedintelui prin care s-au alocat mijloace financiare din fondul de rezervă.

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este respectarea actelor legislative şi normative.

Prevederile de bază ale proiectului sânt: dispoziţiile aprobate de către preşedintele raionului (cu informaţia referitoare la sumele alocate şi destinaţia acestora).

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor.

Impactul estimat al proiectului de decizie estesporirea gradului de transparenţă la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr.181 din 25 iulie 2014 „Privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”, Legea Republicii Moldova „Privind finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003 cu modificări şi completări  ulterioare, Hotărârea Guvernului RM nr.1427 din 22.12.2004 ,,Despre aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora”.

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05.2019, pe adresa dnei BOICU Cristina- şef Direcţia Finanţe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 48 06 sau pe adresa:        MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcţia Finanţe.

 

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional”.

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi.

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.”

Scopul proiectului este soluţionarea petiţiilor parvenite în adresa Consiliului raional.

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este  alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă.

Prevederile de bază ale proiectului sânt: suma mijloacelor financiare alocate şi beneficiarii de mijloace financiare.

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi.

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor.

 

Impactul estimat al proiectului de decizie este sporirea gradului de transparenţă la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr.181 din 25 iulie 2014 „Privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”, Legea Republicii Moldova „Privind finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003 cu modificări şi completări  ulterioare, Hotărârea Guvernului RM nr.1427 din 22.12.2004 ,,Despre aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora”.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05.2019, pe adresa dnei BOICU Cristina- şef Direcţia Finanţe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 48 06sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcţia Finanţe.

Proiectul deciziei Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional.”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/ sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi.

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la reorganizarea prin  fuziune (absorbţie) a Secţiei cultură şi turism  cu Direcţia Educaţie”

Scopul proiectului este optimizarea structurii

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este optimizarea   şi eficientizarea cheltuielilor

Prevederile de bază ale proiectului sânt: fuziunea instituţiilor publice

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: identificarea organizării optime a instituţiilor bugetare

Impactul estimat al proiectului de decizie esteeficientizarea cheltuielilor publice, sporirea comunicării interinstituţionale

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Codul  educaţiei al Republicii Moldova   

 nr. 152 din  17.07.2014

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, str.Suvorov nr.6, or.Anenii Noi

 

Proiectul deciziei  ”Cu privire la reorganizarea prin  fuziune (absorbţie) a Secţiei cultură şi turism  cu Direcţia Educaţie”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire  la aprobarea organigramei  structurilor   şi subdiviziunilor  Consiliului raional”

Scopul proiectului este eficientizarea structurii de personal

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este eficientizarea structurii de personal

Prevederile de bază ale proiectului sânt: modificări în organigramă şi statele de personal

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă a gestionării personalului angajat

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreşterea încrederii în gestionarea  corectă a unităţilor de personal

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,prevederile Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, în baza Hotărârii Guvernului R.Moldova nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei  ”Cu privire  la aprobarea organigramei  structurilor   şi subdiviziunilor  Consiliului raional”

 

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01-02 din 07.02.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor subdiviziunilor  din subordinea Consiliului raional Anenii Noi”.

Scopul proiectului este ajustarea Regulamentelor subdiviziunilor  din subordinea Consiliului raional Anenii Noi

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ajustarea Regulamentelor şi atribuţiilor subdiviziunilor în conformitate cu Statele de personal

Prevederile de bază ale proiectului sânt:  ajustarea structurii, atribuţiilor subdiviziunilor

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: eficientizarea managementului subdiviziunilor, sporirea gradului de transparenţă în activitate

Impactul estimat al proiectului de decizie este creşterea încrederii în gestionarea corectă a resurselor umane

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1001 din 26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative.

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei „Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01-02 din 07.02.2019 „Cu privire la aprobarea Regulamentelor subdiviziunilor  din subordinea Consiliului raional Anenii Noi

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la rectificarea bugetului raional”

 

Scopul proiectului este alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil, precum şi majorarea bugetului raional din contul resurselor colectate.

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este de a oferi posibilitatea executorilor de buget efectuarea cheltuielilor suplimentare care au apărut pe parcursul anului şi nu au fost incluse în bugetul aprobat.

Prevederile de bază ale proiectului sânt: rectificarea sumelor veniturilor şi cheltuielilor pentru a fi în corespundere cu necesităţile.

 

Beneficiarii proiectului de decizie sânt instituţiile publice subordonate consiliului raional.

 

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: acoperirea financiară a necesităţilor instituţiilor publice.

Impactul estimat al proiectului de decizie este îmbunătăţirea calităţii de activitate a instituţiilor publice.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova „Privind finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003 cu modificări şi completări  ulterioare

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985).

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05.2019, pe adresa dnei BOICU Cristina- şef Direcţia Finanţe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 48 06

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcţia Finanţe.

Proiectul deciziei Cu privire la rectificarea bugetului raional” (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu  privire la numirea  în  funcţie (administrator CMDLI)

 

Scopul proiectului este numirea  în  funcţie (administrator CMDLI)

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ocuparea funcţiei vacante

Prevederile de bază ale proiectului sânt: numirea în funcţie

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreşterea încrederii în gestionarea  corectă a domeniului tineretului

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,Codul muncii  - Legea nr.154 -XVdin 23 martie 2003

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui Stepan Fiodor - şef Serviciu tineret, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 37 20

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.204

 

Proiectul deciziei ”Cu  privire la numire  în  funcţie (administrator CMDLI)” 

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea transmiterii bunurilor imobile din domeniul public ale APL de nivelul I către APL de nivelul II

Scopul proiectului este valorificarea patrimoniului public

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este perfectarea dreptului de  proprietate

Prevederile de bază ale proiectului sânt: transmiterea bunului imobil (teren aferent clădirilor proprietate a CR)

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: perfectarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil

Impactul estimat al proiectului de decizie esteînregistrarea dreptului de proprietate

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,Legea nr. 523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a  unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la aprobarea transmiterii bunurilor imobile din domeniul public ale APL de nivelul I către APL de nivelul II

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu  privire  la gestiunea bunurilor imobile  domeniul public

 

Scopul proiectului este gestiunea eficientă a bunurilor imobile propretate a CR

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ajustarea cadrului decizional  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: transmiterea

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreşterea încrederii în gestionarea  corectă a bunurilor immobile

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

 

Proiectul deciziei Cu  privire  la gestiunea bunurilor imobile domeniul public

 

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie  „Cu privire la salarizarea personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare din raion pentru anul 2019”.

Scopul proiectului este aprobarea sporurilor pentru orele suplimentare

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este stimularea personalului de conducere a IMSP din raion

Prevederile de bază ale proiectului sânt:  stabilirea % de suport salarial şi suplimentului

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: eficientizarea managementului administraţiei IMSP

Impactul estimat al proiectului de decizie este stimularea efortului administraţiei pentru buna gestionare a instituţiilor şi prestarea serviciilor de calitate

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea  Ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, Hotărârea de Guvern nr.837 din 06.07.2016

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dnei ZATIC  Svetlana

 – vicepreşedinte al raionului, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 56

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.214

Proiectul deciziei Cu privire la salarizarea personalului de conducere din instituţiile medico-sanitare din raion pentru anul 2019”

 

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu  privire  la iniţierea studiului de fezabilitate şi expertiză tehnică a bunurilor imobile proprietate a CR Anenii Noi

Scopul proiectului este gestionarea eficientă a bunurilor imobile, valorificarea patrimoniului public

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este determinarea stării tehnice a bunurilor imobile

Prevederile de bază ale proiectului sânt: iniţierea studiului de fezabilitate, elaborarea expertizei tehnice

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă în gestiunea patrimoniului public

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreşterea încrederii în gestionarea  corectă a afacerilor publice

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

 

Proiectul deciziei Cu  privire  la iniţierea studiului de fezabilitate şi expertiză tehnică a bunurilor imobile proprietate a CR Anenii Noi

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a Grădiniţei creşă “Îngeraşii” de către IP Gimnaziul   “Luceafărul” Delacău ”

Scopul proiectului este optimizarea structurii

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este optimizarea   cheltuielilor

Prevederile de bază ale proiectului sânt: fuziunea instituţiilor publice

 

Beneficiarii proiectului de decizie sânt copiii de nivel preşcoşar şi şcolar

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: identificarea organizării optime a instituţiilor bugetare

Impactul estimat al proiectului de decizie esteeficientizarea cheltuielilor publice

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Codul  educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din  17.07.2014

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui MOROŞAN Radion

 – şef DE, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 21 62

sau pe adresa: MD 6501, str.Suvorov nr.6, or.Anenii Noi

 

Proiectul deciziei Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a Grădiniţei creşă “Îngeraşii” de către IP Gimnaziul   “Luceafărul”  Delacău ”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a Grădiniţei “Guguţă” de către IP Gimnaziul   Merenii Noi

Scopul proiectului este optimizarea structurii

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este optimizarea   cheltuielilor

Prevederile de bază ale proiectului sânt: fuziunea instituţiilor publice

 

Beneficiarii proiectului de decizie sânt copiii de nivel preşcolar şi şcolar

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: identificarea organizării optime a instituţiilor bugetare

Impactul estimat al proiectului de decizie esteeficientizarea cheltuielilor publice

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Codul  educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 

din  17.07.2014

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui MOROŞAN Radion

 – şef DE, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 21 62

sau pe adresa: MD 6501, str.Suvorov nr.6, or.Anenii Noi

 

Proiectul deciziei Cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbţie) a Grădiniţei “Guguţă” de către IP Gimnaziul   Merenii Noi

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

 

consultarea publică a proiectului de decizie  ”Cu  privire la aprobarea  cuantumului serviciilor cu plată prestate de Azilul raional pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi”

Scopul proiectului este aprobarea cuantumului serviciilor cu plată

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este

Prevederile de bază ale proiectului sânt aprobarea  cuantumului plăţii pentru serviciile sociomedicale şi de cazare

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea mijloacelor financiare

 

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestionarea eficientă a mijloacelor financiare

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, HG  nr.870 din 08.10.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a costului pentru serviciile de plasament şi de reabilitare/recuperare prestate în cadrul instituţiilor sociale subordonate
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare - Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019,  pe adresa dnei BUNESCU Zinaida, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. la numărul de telefon 0265-2 41 00

sau pe adresa MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei

Proiectul deciziei  ”Cu  privire la aprobarea  cuantumului  serviciilor cu plată prestate de Azilul raional pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la  transmiterea mijloacelor fixe

Scopul proiectului este valorificarea patrimoniului public

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este gestionarea mijloacelor fixe

Prevederile de bază ale proiectului sânt: transmiterea mijloacelor fixe

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: gestionarea mijloacelor fixe

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestiunea eficientă a mijloacelor fixe

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la  transmiterea mijloacelor fixe

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la permisiunea de  transmitere a activelor neutilizate ( IMSP CS Varniţa, CS Anenii Noi)

Scopul proiectului este valorificarea patrimoniului public

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este gestionarea mijloacelor fixe

Prevederile de bază ale proiectului sânt: permisiunea de transmitere  a  activelor neutilizate

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: gestionarea mijloacelor fixe

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestiunea eficientă a mijloacelor fixe

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Nr. 121 din  04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la permisiunea de  transmitere a activelor neutilizate ( IMSP CS Varniţa)

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la  acceptarea transmiterii bunurilor la balanţa Consiliului raional

Scopul proiectului este valorificarea patrimoniului public

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este gestionarea mijloacelor fixe

Prevederile de bază ale proiectului sânt: transmiterea bunurilor

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: administrarea corectă a  bunurilor  imobile terenuri aferente clădirilor proprietate a CR

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestiunea eficientă a bunurilor

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei  ”Cu privire la  acceptarea transmiterii bunurilor la balanţa Consiliului raional

 

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la casarea bunurilor materiale (subdiviziunile Consiliului raional)

Scopul proiectului este gestiunea eficientă a fondurilor fixe

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este scoaterea din uz a fondurilor fixe uzate  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: casarea mijloacelor fixe

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestionarea eficientă a contabilităţii instituţiei

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, HG nr.500 din 12.05.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe”

 prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la casarea bunurilor materiale (subdiviziunile Consiliului raional)

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Casarea bunurilor materiale uzate raportate la  mijloacele fixe (manuale IP din raion)

Scopul proiectului este gestiunea eficientă a fondurilor fixe

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este scoaterea din uz a fondurilor fixe uzate  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: casarea mijloacelor fixe

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestionarea eficientă a contabilităţii instituţiei

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, HG nr.500 din 12.05.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe”

 prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui MOROŞAN Radion

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon  0265 22162, 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la  mijloacele fixe (manuale IP din raion)

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la mersul executării Deciziei CR nr.01-13 din 15.03.2018 „Cu privire la aprobarea planului de acţiuni anticorupţie la nivel local” pentru anul 2018”.

Scopul proiectului este monitorizarea executării deciziilor CR

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este controlul îndeplinirii deciziilor CR

Prevederile de bază ale proiectului sânt:  executarea, nivelul executării, problemele apărute în procesul implementării

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: eficientizarea procesului decizional şi implementarea deciziilor, sporirea gradului de transparenţă în activitate, prevenirea şi neadmiterea cazurilor de corupţie

Impactul estimat al proiectului de decizie este creşterea încrederii în gestionarea corectă a resurselor

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea nr.90/2008 privind prevenirea şi combaterea corupţiei, Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 „Cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”,Legea nr.325/2013 privind testarea integrităţii profesionale, Legea nr.252/2013 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie, art.43, 46 ale Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Hotărârea Parlamentulul nr.56/30.03.2017 privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017–2020,  Hotărîrea Guvernului nr.707/2013 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind avertizorii de integritate,

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei „Cu privire la mersul executării Deciziei CR nr.01-13 din 15.03.2018 „Cu privire la aprobarea planului de acţiuni anticorupţie la nivel local” pentru anul 2018”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la crearea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării şi eliberării legitimaţiei victimelor reabilitate ale represiunilor politice”.

Scopul proiectului este crearea comisiei raionale

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este documentarea (schimbarea legitimaţiilor) victimelor reabilitate

Prevederile de bază ale proiectului sânt:  constituirea comisiei

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: asigurarea victimelor represiunilor cu legitimaţii de tip nou

Impactul estimat al proiectului de decizie este creşterea încrederii în gestionarea corectă a resurselor

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală din 28.12.2006, Hotărârea Guvernului nr.695 din 11.07.2018, privind aprobarea unor înlesniri sociale suplimentare victimelor represiunilor politice, Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Instrucţiunea privind stabilirea  mecanismului de evidenţă şi distribuire a legitimaţiilor pentru victimele reabilitate a represiunilor politice, aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.1284 din 09.11.2018

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dnei ZATIC Svetlana

 – vicepreşedinte al raionului, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 56

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.214

Proiectul deciziei „Cu privire la crearea Comisiei raionale pentru asigurarea schimbării şi eliberării legitimaţiei victimelor reabilitate ale represiunilor politice”.

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la mersul executării deciziilor CR anterior aprobate”.

Scopul proiectului este monitorizarea executării deciziilor CR

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este controlul îndeplinirii deciziilor CR

Prevederile de bază ale proiectului sânt:  executarea, nivelul executării, problemele apărute în procesul implementării

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: eficientizarea procesului decizional şi implementarea deciziilor, sporirea gradului de transparenţă în activitate

Impactul estimat al proiectului de decizie este creşterea încrederii în gestionarea corectă a resurselor

 

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

 

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei „Cu privire la mersul executării deciziilor CR anterior aprobate”.

 

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la desemnarea membrilor în Consiliile   Electorale  de  Circumscripţie

Scopul proiectului este desemnarea candidaturilor membrilor consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este executarea prevederilor Codului Electoral

Prevederile de bază ale proiectului sânt: numirea candidaturilor

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: implementarea eficientă  și corectă a cadrului normativ la alegeri

Impactul estimat al proiectului de decizie este desfășurarea corectă a alegerilor

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.1997

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

la numărul de telefon 0265-2 20 57sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4,

or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor consiliului   electoral  de  circumscripţie de nivelul  doi

 

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu  privire  la completarea şi modificarea unor decizii aprobate anterior

Scopul proiectului este ajustarea cadrului decizional situaţiei actuale

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ajustarea cadrului decizional  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: modificări şi completări ale deciziilor aprobate anterior

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreşterea încrederii în gestionarea  corectă a afacerilor publice

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,Legea Nr.100 din  22.12.2017 cu privire la actele normative

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

 

Proiectul deciziei Cu  privire  la completarea şi modificarea unor decizii aprobate anterior

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la reorganizarea prin  fuziune (absorbţie) a Stadionului raional “Sport”  cu Aparatul  Preşedintelui raionului Anenii Noi”

Scopul proiectului este optimizarea structurii

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este optimizarea   şi eficientizarea cheltuielilor

Prevederile de bază ale proiectului sânt: fuziunea instituţiilor publice

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: identificarea organizării optime a instituţiilor bugetare

Impactul estimat al proiectului de decizie esteeficientizarea cheltuielilor publice, sporirea comunicării interinstituţionale

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, str.Suvorov nr.6, or.Anenii Noi

 

Proiectul deciziei  ”Cu privire la reorganizarea prin  fuziune (absorbţie) a Stadionului raional “Sport”  cu Aparatul  Preşedintelui raionului Anenii Noi”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de conduită a funcţionarilor publici şi a personalului angajat din cadrul Consiliului raional Anenii Noi”.

Scopul proiectului este asigurarea unui cadru uniform de aplicare a prevederilor legale în activitatea zilnică a funcţionarilor publici şi a angajaţilor din subdiviziunile Consiliului raional Anenii Noi.Asigurarea încrederii cetăţenilor în calitatea serviciilor publice prestate de autoritate.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este   

Pentru armonizarea cadrului normativ instituţional intern la cerinţele legislaţiei în vigoare.

Prevederile de bază ale proiectului sânt: obligaţiile care sunt necesare a fi respectate de către funcţionarii publici şi angajaţii din subordinea autorităţii publice în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Enumeararea stanardelor minime de norme etice şi deontologice necesare a fi respectate de către funcţionarii publici şi angajaţii Consiliului raional.

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: Uniformizarea standardelor minime de prestare a serviciilor publice în relaţiile cu cetăţenii, contribuirea la prevenirea şi eliminarea corupției din administrația publică şi crearea unui climat de încredere între cetățeni şi autoritățile publice.  

Impactul estimat al proiectului de decizie este creşterea încrederii între cetăţeni şi autorităţile publice

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, art. 4 din Legea privind descentralizarea administrativă, nr.435-XVI din 28 decembrie 2006,   art. 43 , art. 46 din Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,  Legea nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de Conduită a funcționarului public

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05.2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea Regulamentului de conduită a funcţionarilor publici şi a personalului angajat din cadrul Consiliului raional Anenii Noi”.

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la  mijloacele fixe a IP din domeniul educaţiei)

Scopul proiectului este gestiunea eficientă a fondurilor fixe

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este scoaterea din uz a fondurilor fixe uzate  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: casarea mijloacelor fixe

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestionarea eficientă a contabilităţii instituţiei

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, HG nr.500 din 12.05.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe”

 prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui MOROŞAN Radion

 – şef Direcţia Educaţie, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon  0 265 22162, 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la  mijloacele fixe a IP din domeniul educaţiei)

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea Programului raional de prevenire şi control a diabetului zaharat pentru anii 2019-2021”.

Scopul proiectului este aprobarea Programului raional de prevenire şi control a diabetului zaharat pentru anii 2019-2021

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este  

reducerea morbidităţii, dizabilităţii şi mortalităţii populaţiei prin diabet zaharat şi complicaţiilor acestuia

Prevederile de bază ale proiectului sânt: aprobarea Programului

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: asigurarea transparenţei în implementarea Programelor naţionale de profilaxie în domeniul sănătăţii

Impactul estimat al proiectului de decizie este creşterea încrederii cetăţenilor calitatea serviciilor de sănătate

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

 

Legea privind administraţia publică locală, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995,Hotărârea Guvernului Nr. 1030 din  30.11.2017 cu privire la aprobarea Programului naţional de prevenire și control al diabetului zaharat pentru anii 2017-2021 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acestuia.

 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05.2019, pe adresa dlui COTEAŢĂ Alexandru

 – medic-şef Centrul Sănătate Publică, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,

la numărul de telefon  0265-224 13, 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

 

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea Programului raional de prevenire şi control a diabetului zaharat pentru anii 2019-2021”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la aprobarea  statelor de personal a IMSP Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2019”

Scopul proiectului este aprobarea statelor de personal

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este eficientizarea structurii de personal

Prevederile de bază ale proiectului sânt: modificări în  statele de personal

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă a gestionării personalului angajat

Impactul estimat al proiectului de decizie este creșterea încrederii în gestionarea corectă a unităţilor de personal

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea nr.100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, Legea nr.411 privind ocrotirea sănătăţii

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta europeană  a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05.2019, pe adresa dna ZATIC Svetlana

 – vicepreşedinte al raionului, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 2056

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.214

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea  statelor de personal a IMSP Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2019”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la casarea bunurilor materiale

Scopul proiectului este gestiunea eficientă a fondurilor fixe

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este scoaterea din uz a fondurilor fixe uzate  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: casarea mijloacelor fixe

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă

Impactul estimat al proiectului de decizie estegestionarea eficientă a contabilităţii instituţiei

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, HG nr.500 din 12.05.1998 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele (fondurile) fixe”

 prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui NASTAS  Alexandru

 – vicedirector IMSP Spitalul raional Anenii Noi, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  la numărul de telefon                0-265 2 24 95, 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la casarea bunurilor materiale

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

 

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la acceptarea transmiterii bunului imobil din proprietatea Statului în proprietatea Consiliului raional Anenii Noi

Scopul proiectului este valorificarea patrimoniului public

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este perfectarea dreptului de  proprietate

Prevederile de bază ale proiectului sânt: respectarea cadrului legislativ, efectuarea actului de predare-primire în cadrul legislației în vigoare și înregistrarea în timp la ASP Cadastru Anenii Noi

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: perfectarea dreptului de proprietate asupra bunului imobil

Impactul estimat al proiectului de decizie este dezvoltarea proiectelor de menire socială sociale în raion, atragerea investițiilor prin propunerea proiectelor de parteneriat public-privat

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 ”Cu privire la proprietatea publică a proprietății Unităților Administrativ Teritoriale”, Legea nr.121 din 04 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin HG nr.901 din 31.12.2015.

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57, sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4,

 or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul deciziei ”Cu privire la acceptarea transmiterii bunului imobil din proprietatea Statului în proprietatea Consiliului raional Anenii Noi

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 aprilie 2019

consultarea publică a proiectului de decizie Cu  privire  la dreptul de administrare economică asupra patrimoniului transmis gratuit IMSP CS Anenii Noi

Scopul proiectului este gestiunea eficientă a bunurilor imobile propretate a CR

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ajustarea cadrului decizional  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: transmiterea bunurilor

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetăţenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparenţă

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreşterea încrederii în gestionarea  corectă a bunurilor

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea  Ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea  proprietăţii publice, Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeană a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 03.05. 2019, pe adresa dnei GURSCHII Ina

 – şef IMSP CS Anenii Noi pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57, 0-265-2 26 45

sau pe adresa: MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

 

Proiectul deciziei  ”Cu  privire  la dreptul de administrare economică asupra patrimoniului transmis gratuit IMSP CS Anenii Noi

 

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piaţa 31 August nr.4, or.Anenii Noi