User Registration

or Cancel
Ora: 4:19

Proiecte de decizii 27.02.2020

 Proiecte de decizie propuse pentru Ședința ordinară a Consiliului raional  februarie 2020  

 

 1.  Proiectul de Decizie nr.01 

      Cu privire la activitatea Consiliului raional și  Aparatului președintelui raionului pentru anul 2019  și sarcinile principale  pentru anul 2020

      Raportor :  dl I.Vicol  - președintele raionului

2.     Proiectul de Decizie nr.02 

      Cu privire  la  executarea  bugetului raional pentru anul 2019

Raportor : dnaC.Boicu – şef  DF

3.     Proiectul de Decizie nr.03 

       Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020

             Raportor :  dna C.Boicu – şef  Direcţia Finanţe

4.Proiectul de Decizie nr.04

  Cu privire la  distribuirea  mijloacelor  financiare.

       Raportor :dnaC.Boicu – şef  DF

5.     Proiectul de Decizie nr.05

       Cu privire la aprobarea programului strategic de dezvoltare a drumurilor pentru anii 2020- 2020 și distribuirea  mijloacelor financiare pentru anul 2020.

        Raportor : dlV.Brinișter   – vicepreședintele raionului

6.     Proiectul de Decizie nr.06

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind susținirea elevilor dotați din instituțiile de învățământ general din raionul Anenii Noi

7.     Proiectul de Decizie nr.07

Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara a.2020

       Raportor:dl S.Filimonșef Secţia administrativ-militară a raionului Anenii Noi

8.   Proiectul de Decizie nr.8

        Cu privire la aprobarea  acordului de cooperare  între raionul Anenii Noi  şi  judeţul Arad, România

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

 Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

9.    Proiectul de Decizie nr.9

        Cu privire la modificarea Deciziei Consiliul raional Anenii Noi nr.07-31 din 07 februarie 2019

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

10.     Proiectul de Decizie nr.10

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Anenii Noi  nr.07-04  din 20.12.2018

Raportor: dl V.Coteț  - șef Serviciul Transport și Gospodărie

11.    Proiectul de Decizie nr.1

  Cu privire la instituirea comisiei pentru protecția dreptului copilului.

 Raportor: dne Z.Bunescu– Șef DASPF

12.    Proiectul de Decizie nr.12

  Cu privire la aprobarea statelor de personal a IMSP Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2020

 Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

13.        Proiectul de Decizie nr.13

  Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP  

   Spitalul raional  pentru  anul 2020

  Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

14.         Proiectul de Decizie nr.14

Cu privire la vânzarea mijloacelor fixe (DE)
Raportor : dl  R.Moroşan – şef  DE

15.         Proiectul de Decizie nr.15

 Cu privire la transmiterea  în locațiune  a suprafețelor neutilizate

 Raportor: dl N.Usatî– șef  IMSP  Spitalul raional  Anenii Noi    

16.        Proiectul de Decizie nr.16

        Cu privire la darea în locaţiune  a activelor neutilizate

        Raportor: dna T.Ermurachi  – șef Serviciul Agricultură

17.        Proiectul de Decizie nr.17

Cu privire la casarea  bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe  (IP L/T  ”Olimp” Puhăceni).

  Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

18.        Proiectul de Decizie nr.18

        Casarea  bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale Secției Cultură și Turism

  Raportor: dl D.Ciur – secretarul  Consiliului raional

19.        Proiectul de Decizie nr.19

Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul raional Anenii Noi

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

20.       Proiectul de Decizie nr.20

        Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP  CS Bulboaca

        Raportor: dl O.Zelinski – vicepreședintele  raionului

21.        Proiectul de Decizie nr.21

        Cu  privire la examinarea Prescripțiilor  Inspecției Financiare.                                                                                    

        Raportor : dl D.Ciur - secretarul Consiliului raional

22.        Proiectul de Decizie nr.22

        Cu  privire la modificarea și competarea unor decizii aprobate anterior.                                                                                          

        Raportor : dl D.Ciur - secretarul Consiliului raional

 

 

 

Proiecte de decizii Septembrie 2019

Pentru consultarea Proiectelor de decizii pentru ședința ordinară din data de 12 septembrie urmați extensia.

https://drive.google.com/drive/folders/1I5hIMQVty2RwTXahbLM_htUWngnAlQ9j

Proiecte de Decizii 20.06.2019

link Proiecte de Decizii 20.06.2019

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« May 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]