User Registration

or Cancel
Ora: 2:09

Deciziile Consiliului raional Anenii Noi Ședința din 09.07.2020

1.         Decizie nr.04/01 Cu privire la Raportul Secției Cultură și Turism privind problemele cu care se confruntă și soluțiile propuse.

2.         Decizie nr.04/02 Cu  privire  la examinarea cererii prealabile dlui Moroșanu Vasile

3.         Decizie nr.04/03  Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020.

4.         Decizie nr.04/04Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă al bugetului raional

5.         Decizie nr.04/05  Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare.

6.         Decizie nr.04/06  Cu privire la darea în locațiune a încăperilor din incinta centrelor de sănătate

7.         Decizie nr.04/07 Cu privire la transmiterea  bunurilor proprietatea  statului Consiliului raional Anenii Noi

8.         Decizie nr.04/08  Cu privire la aprobarea rețelelor  de clase și contingentului de elevi pentru anul școlar 2020-2021

9.         Decizie nr.04/09 Cu privire la aprobarea unor regulamente de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2020

10.     Decizie nr.04/10 Cu privire la aprobareaRegulamentului de menționare financiară a performanțelor în activitatea sportivă a raionului Anenii Noi

11.     Decizie nr.04/11 Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a Consiliului raional Anenii Noi

12.     Decizie nr.04/12 Cu privire la transmiterea  bunurilor proprietatea  Consiliului raional Anenii Noi Consiliului sătesc Floreni

13.   Decizie nr.04/13 Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe de la balanța Consiliului raional Anenii Noi  la balanța Direcția Situații Excepționale mun. Chișinău

14.     Decizie nr.04/14 Cu privire la defalcările din profitul net al Întreprinderilor Municipale în bugetul  raional al Consiliului  raional Anenii  Noi

15.     Decizie nr.04/15  Cu privire la transmiterea în gestiune economică a imobilului

16.     Decizie nr.04/16  Cu privire la casarea  bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale IP LT ” Mihai Eminescu or. Anenii Noi”

17.     Decizie nr.04/17   Cu privire la la casarea  bunurilor  materiale  uzate raportate la mijloacele fixe ale IMSP CS Varnița

18.      Decizie nr.04/18   Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor consiliului electoral de circumscripție de nivelul doi

19.     Decizie nr.04/19  Cu  privire  la completarea și modificarea unor decizii.

20.     Decizie nr.04/20 Cu privire la vacanța funcției și organizarea concursului pentru ocuparea funcției de director al IMSP ”Spitalul raional Anenii Noi”

Deciziile din 27.02.2020

Deciziile Consiliului raional Anenii Noi din 27.02.2020

 

Nr. 2/1 ”Cu privire la activitatea Consiliului raional și  Aparatului președintelui raionului pentru anul 2019  și sarcinile principale  pentru anul 2020”

 

Nr. 2/2 ”Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.7/11 din 19.12.2019 ”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a organigramei și statelor de personal ale   Consiliului raional Anenii Noi”

 

Nr. 2/3  Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2019”

 

Nr. 2/4  ”Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2020”

 

Nr. 2/5  Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare”

 

Nr. 2/6 ” Cu privire la aprobarea programului strategic de dezvoltare a drumurilor locale pentru anii 2020-2023 și distribuirea mijloacelor financiare pentru anul 2020.

 

Nr. 2/7 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind susținerea elevilor dotați din instituțiile de învățământ general din raionul Anenii Noi”

 

Nr. 2/8  Cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen, cu termen redus şi serviciul civil (de alternativă) în primăvara-vara a.2020”

 

Nr. 2/9 ” Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între raionul Anenii Noi şi judeţul Arad, România

 

Nr. 2/10  ”Cu privire la modificarea Deciziei Consiliul raional Anenii Noi nr.07-31 din 07 februarie 2019

 

Nr. 2/11  Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Anenii Noi nr.07-04 din 20.12.2018”

 

Nr. 2/12   ”Cu privire la instituirea Comisiei pentru protecția dreptului omului”

 

 Nr. 2/13. ”Cu privire la aprobarea statelor de personal a IMSP Centrelor de Sănătate din raion pentru anul 2020

 

Nr. 2/14  ”Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal a IMSP Spitalul raional pentru anul 2020”

 

Nr. 2/15. ”Cu privire la vânzarea mijloacelor fixe”

 

Nr. 2/16.  ”Cu privire la încetarea raportului de serviciu a șefului IMSP„CS Speia”

 

Nr. 2/17. .”Cu privire la darea în locațiune”

 

Nr. 2/18. ”Cu privire la locaţiunea activelor neutilizate”

 

Nr. 2/19.  ”Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe (IP L/T ”Olimp” Puhăceni)”.

 

Nr. 2/21.  ”Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul raional Anenii Noi”

 

Nr. 2/22.   ”Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP CS Bulboaca”

 

Nr. 2/23.  ”Cu privire la examinarea Prescripțiilor Inspecției financiare”

 

Nr. 2/24.  ”Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii aprobate anterior”

 

Nr. 2/25. ”Cu privire la salarizarea personalului de conducere din instituțiile medico-sanitare din raion pentru anul 2020”

 

Nr. 2/26. ”Cu privire la acceptarea transmiterii bunului imobil din proprietatea UAT Anenii Noi în proprietaea UAT Consiliului raional Anenii Noi”

 

Nr. 2/27. ”Cu privire la numirea în funcţie de administrator al IP Centrul Multifuncțional de Dezvoltare Locală Integrată Anenii Noi

 

Deciziile CR 12.09.2019

Deciziile CR 12.09.2019

 

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« August 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]