User Registration

or Cancel
Ora: 4:23

Aprobat:

___________________________

Președinte al raionului

Alexandru Barbăroșie

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă concurs  pentru ocuparea postului vacant de Secretar-administrativ

-         Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: tratarea informaţiilor: primirea, stocarea, exploatarea, reorientarea şi difuzarea acestora;

-         asistarea conducerii şi colaborarea cu aceasta;

-         asigurarea legăturii administrative a unităţii cu exteriorul;

-         documentarea: clasificarea materialelor, arhivarea, fişarea, evidenţa.

Sarcinile de bază:

a)     primeşte, distribuie şi duce evidenţa corespondenţei.Recepţionează, prelucrează şi distribuie corespondenţa specială (de serviciu, oficială, secretă, strict secretă, de valoare deosebită, taină comercială).

b)    întocmeşte nomenclatura dosarelor aparatului preşedintelui, duce lucrările de secretariat în cadrul aparatului preşedintelui în conformitate cu Instrucţiunea lucrărilor de secretariat.

c)     pregăteşte  şi predă în arhivă materialele ce ţin de  activitatea lucrărilor de sceretariat;

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare de specialitate ;
    - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs-   10 aprilie,2016
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Cancelaria,

Şef Serviciu resurse umane, Aurelia Lungu.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20/

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul:

REGULAMENTUL – TIP cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei  publice centrale şi locale ale Republicii Moldova şi în instituţiile din subordinea acestora. (Hotărîrea Guvernului nr. 721  din 23.07.2008;

                - Legea cu privire la petiţionare nr. 190-XIII din 19.07.1994 (Monitorul Oficial al   Republicii Moldova nr. 61, din 02.11.1995);

                - Legea Republicii Moldova nr. 880-XII din 22.01.1992 „Cu privire   la Fondul Arhivistic al Republicii Moldova;

                -Legea Republicii Moldova privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial   al  Republicii Moldova  nr. 88-90, 2000);

                -Legea Republicii Moldova cu privire la documentul electronic şi semnătura  digitală (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, nr. 2-137, 2004 );

 

 

Rate this item
(0 votes)
Read 358 times
Super User

Fusce tristique ligula nec massa mollis commodo. In at velit mi, nec tempus dui. Sed eleifend tortor eget mauris laoreet semper. Aliquam et turpis vel sapien tincidunt imperdiet. Cras dapibus dui leo, a ultricies dolorgula.

Website: www.leotheme.com
More in this category: « A N U N Ţ Anunt »

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.

Preşedintele Raionului Anenii Noi

                                                                              

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială situată în centrul Republicii Moldova. 

    “Au trecut 74 de ani din ziua formării, iar prezentul aduce cu sine transformări majore. Fiecare cetăţean îşi ,realizează potenţialul său în serviciul societăţii şi are rolul său în dezvoltarea raionului“ 

     Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SA„Romadon", SRL „Meteor", SA„Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinifi-caţie SA„Agrovin Bulboaca", CAP „Basarabia", SA „Dionysos Me-reni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVER-SALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşească".

    La originea succeselor obţinute totdeauna s-a aflat administraţia publică locală prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul, ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

  Cu înalta consideraţiune Barbăroşie Alexandru preşedintele raionului Anenii Noi.

Calendar

« January 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]