User Registration

or Cancel
Ora: 8:36
Admin

Admin

În perioada 17-18 ianuarie 2020 o delegație reprezentând liceul teoretic ”M. Eminescu” și Direcția educație s-a aflat la Arad, în vederea participării în cadrul concursului internațional de creație literară și plastică ”Mai aproape de Eminescu.
Concursul a fost organizat de școala gimnazială ”M. Eminescu” din Arad, în colaborare cu mai multe instituții de învățământ din județ. La concurs au participat zeci de elevi din România, 2 eleve de la liceul ”M. Eminescu” din Anenii Noi (unul dintre ei s-a întors cu locul 3, cealaltă - cu emisiune), dar și participanți din Italia, Spania și Turcia.
În cadrul ceremoniei de premiere au evoluat ansambluri folclorice, interpreți și dansatori de la instituțiile de învățământ din Arad și nu numai, iar participanții din Italia, Spania și Turcia au recitat câteva strofe din ”Luceafărul” în limbile lor materne.
Aducem mulțumiri doamnei Monica Ienciu, director al școlii gimnaziale ”M. Eminescu” pentru prilejul de a participa la concurs, dar și pentru misiunea de deschizător de drumuri în domeniul relațiilor bilaterale Anenii Noi – Arad, or anume doamna Ienciu a stat la baza parteneriatului semnat între direcția raională educație și inspectoratul școlar județean, dar și la baza viitorului parteneriat între consiliul raional și consiliul județean.

În perioada 17-18 ianuarie 2020 o delegație reprezentând liceul teoretic ”M. Eminescu” și Direcția educație s-a aflat la Arad, în vederea participării în cadrul concursului internațional de creație literară și plastică ”Mai aproape de Eminescu.
Concursul a fost organizat de școala gimnazială ”M. Eminescu” din Arad, în colaborare cu mai multe instituții de învățământ din județ. La concurs au participat zeci de elevi din România, 2 eleve de la liceul ”M. Eminescu” din Anenii Noi (unul dintre ei s-a întors cu locul 3, cealaltă - cu emisiune), dar și participanți din Italia, Spania și Turcia.
În cadrul ceremoniei de premiere au evoluat ansambluri folclorice, interpreți și dansatori de la instituțiile de învățământ din Arad și nu numai, iar participanții din Italia, Spania și Turcia au recitat câteva strofe din ”Luceafărul” în limbile lor materne.
Aducem mulțumiri doamnei Monica Ienciu, director al școlii gimnaziale ”M. Eminescu” pentru prilejul de a participa la concurs, dar și pentru misiunea de deschizător de drumuri în domeniul relațiilor bilaterale Anenii Noi – Arad, or anume doamna Ienciu a stat la baza parteneriatului semnat între direcția raională educație și inspectoratul școlar județean, dar și la baza viitorului parteneriat între consiliul raional și consiliul județean.

Vizitele în teritoriu dau efecte

Monday, 20 January 2020 09:36


Vicepreședintele raionului, responsabil de domeniul economic, dl Valentin Brinișter, însoțit de specialiștii în domeniul agriculturii și economiei ai Consiliului raional, a efectuat o vizită de lucru în satul Roșcani.
În cadrul vizitei a avut loc o discuție productivă cu primarul și agenții economici SRL ”Golden Piglet”, SRL ”Holtstein” și GȚ ”Zmeu Ștefan” – cei mai importanți agenți economici din teritoriu (primii doi – din domeniul zootehnie – creșterea porcinelor și bovinelor, respectiv, ultimul - agricultură).
S-a discutat despre necesitatea lichidării lacunelor în comunicarea administrației locale cu agenții economici. De asemenea, specialiștii au oferit consultații privind problemele nerezolvate de mai mulți ani (arenda terenurilor, consolidarea terenurilor, zona de securitate în domeniul zootehniei).
Asemenea vizite în teritoriu vor continua, urmând a fi vizitate toate primăriile raionului.


Incluziunea socială a copiilor cu dizabilitate. Provocări și soluții – acesta a fost subiectul seminarului organizat de direcția raională asistență socială în colaborare cu asociația ”Federația familiilor pentru unificare și pace în lume din Moldova”.
În cadrul evenimentului au participat câteva zeci de părinți care au în îngrijire copii cu nevoi speciale. Vorbitorii, printre care s-a numărat și vicepreședintele raionului, dl Octavian Zelinski, au asigurat audiența de faptul că executivul raional va încerca să fie cât mai aproape de nevoile lor și se va implica în vederea soluționării, atâta cât e posibil,a problemelor acestor familii.
Au fost prezentate și serviciile sociale ale direcției pe segmentul copii cu dizabilități, s-a discutat despre drepturile lor și despre cum să se asigure acceptarea lor de către societate.


CR Anenii Noi

Acum 170 ani, sub steaua poeziei, se năștea cel mai mare poet al neamului românesc - Mihai Eminescu. Cu acest prilej, azi 15 ianuarie 2020, la bustul marelui poet de pe Piața 31 august 1989 Anenii Noi, elevii L.T.”A.Straistă”, ghidați de directorul Eugeniu Margine, au venit cu un frumos omagiu poetului.  Opera Eminesciană rămâne mereu actuală, grație vervei și talentului său unic și irepetabil. Geniul Eminescu a fost cântat în vers de contemporanul Grigore Vieru, care i-a și marcat soarta :Ştiu: cândva, la miez de noapte, ori la răsărit de Soare, stinge-mi-s-or ochiii mie, tot de-asupra cărții sale"...

   Dl Octavian Zelinski, vicepreședintele raionului, în discursul său a menționat despre poetul, luptătorul și omul simplu Mihai Eminescu, care a lăsat în palmarezul literaturii noastre cele mai frumoase capodopere.

     Cu depuneri de flori la bustul poetului au venit colaboratorii Consiliului raional, primăriei Anenii Noi, serviciilor desconcetrate și descentralizate din teritoriu.


Anunț dispoziție convocare

Tuesday, 14 January 2020 08:04

Anunț

Monday, 13 January 2020 15:47

Preşedintele al raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante:

1. Specialist principal, Direcția economie și dezvoltare regională

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

-  Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiilor;

-  Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a raionului pe termen mediu şi lung;

-  Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate;

-  Înregistrarea contractelor de achiziții publice încheiate în urma procedurii cererii ofertelor de prețuri

           Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

2.  Specialist superior, Secția construcții

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

 -  realizarea politicii statului în domeniul construcțiilor;

Sarcinile de bază:

-   implementarea politicii de stat și a actelor normative ale consiliului raional în domeniul drumurilor;

- participarea, în comun cu alte subdiviziuni ale administrației publice locale, la organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în domeniul  lucrărilor de construcție, reparație, modificare, transformare, consolidare și modernizare a drumurilor

-   implementarea elaborării și realizării lucrărilor de construcție, reparație, modificare, transformare, consolidare și modernizare a drumurilor;

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

3. Specialist principal, auditor-intern

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanță președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional, propune măsuri, soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional.

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

4. Șef Serviciu tineret și sport

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Realizarea politicii de stat în domeniul tineretului

Sarcinile de bază:

Posedarea și utilizarea informațiilor cu privire la situația culturală sportivă,economică a tineretului în raionul Anenii Noi. Desfășurarea de programe și activități a tinerilor și implicarea lor în viața raionului.

     Condiții de participare la concurs:

 - Studii superioare în domeniu;

- Minim 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

 

Condiţii de participare la concurs:

   - Cetăţean al RM;

   - Domiciliu permanent în RM;

   - Studii superioare ;

   - Neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vârstă;

   - Cunoaşterea limbii de stat;

   - Cunoştinţe - calculator (Word, Excel, internet).

 

  Dosarul  de concurs care va conţine:

   - Formularul de participare formă tipică cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;

   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

 

Data limită la care poate fi depus  dosarul de concurs  -   03 februarie 2020.

Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or. Anenii Noi, str. 31 August,4, et. II, bir.208, Serviciul juridic. Specialist principal-jurist, Elena Bumbu.

Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20

Bibliografia concursului:

• Constituţia Republicii Moldova

• Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

– Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

– Legea  nr. 215 din  29.07.2016 cu privire la tineret

GALA TINERETULUI 2019

Monday, 13 January 2020 13:45

Cei mai activi tineri din raion au fost menționați pe final de an în cadrul ”Galei tineretului”, organizată la varnița cu sprijinul Consiliului raional Anenii Noi.
Laureații s-au ales cu diplome și premii, inclusiv bănești, din partea organizatorilor.
Iată lista laureaților, pe categorii:
Laureat la categoria „Cel mai activ voluntar al anului 2019”:
Gorea Dorin
Osadcii Nicolai
Caproș Vladimir
Popova Adriana
Sîrbu Constantin
Caragacean Iulian
Pantelei Mihaela
Bebea Adrian
Leu Ana
Vîzîi Aniela
Todica Nina
Pociumban Camelia
Renchez Daniela
Ursuleac Mihaela
Țurcan Dan-Cătălin
Moraru Dumitru
Laureat la categoria ”Cel mai bun proiect”:
Bondarciuc Diana
Bondarciuc Daniel
Laureat la categoria”Cel mai bun plan de afacere”:
Rotaru Veronica
Serbov Cristina
Urîta Silviu
Bragari Stanislav
Bragari Gheorghe
Coteț Nicolai
Laureat la categoria”Cel mai activ coordonator de voluntari ai anului 2019”:
Renchez Neonila
Guzo Tatiana
Laureat la nom categoria”Cel mai activ Consiliul Local”:
CLT ”Cobusca Nouă”
CLT ”Cobusca Veche”
CLT ”Geamăna”
CLT ”Hîrbovăț”
Evenimentul ”Gala Tineretului 2019” a fost realizat de Asociaţia de Tineret „Şansa” în parteneriat cu Consiliul raional Anenii Noi, primăria Varnița, Fondul pentru Tineri Varniţa, Centrul de Tineret Anenii Noi, Consiliul Raional de Tineret Anenii Noi, din resursele acordate și Centrul de Tineret Anenii Noi și Suedia.
Svetlana Budiștean

Page 7 of 21

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« March 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]