User Registration

or Cancel
Ora: 11:31
Admin

Admin

ANUNŢ

Friday, 26 June 2020 12:09

 

A N U N Ţ !

Consiliul raional Anenii Noi anunţă desfăşurarea Concursului 

„Cel mai bun contribuabil

al anului 2019”

    În conformitate cu prevederile art.1 al Legii RM cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii  nr. 179 di 21.07.2016, la concurs participă agenţii economici  din teritoriu indifferent de  genul lor de activitate  practicat  şi forma organizatorico-juridică.

          Indicatorii economico – financiari solicitaţi pentru participarea la concurs:

-         Volumul lucrărilor realizate (vânzărilor) total, mii lei,

-         Volumul lucrărilor realizate (vânzărilor)  calculate în mediu la 1 salariat, mii lei

-         Numărul mediu scriptic de salariaţi, personae,

-         Salariul mediu al unui salariat lunar, lei,

-         Locuri de muncă noi create, unităţi,

-         Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidate, mii lei,

-         Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat în mediu la un salariat, mii lei,

-         Suma defalcărilor în bugetul asigurarilor sociale şi a primelor de asigurare obligatory de asistenţă medical total, mii lei,

-         Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatory de asistenţă medical total calculate în mediu la un salariat, mii lei,

-         Profit net(+), pierderi net(-), mii lei

-         Volumul investiţiilor, mii lei

-         Mobilitatea salariaţilor, %

-         Sponsorizări, mii lei

-         Restanţele la salariu, lei

-         Impozitul pe venit la salariu la angajat, lei

 

      Doritorii de a participa la concurs urmează să se adreseze la Direcţia  Economie şi Dezvoltare Regională (Consiliul raional, bir. 209, etaj. 2) pînă la data de 14 iulie 2020.

      Comisia raională pentru organizarea concursului va recepționa şi analiza cererile și documentele depuse de către solicitanţi, va determina învingătorii concursului şi va organiza festivitatea de decernare a distincţiilor și diplomelor.

          Învingători ai concursului, vor fi recunoscuţi agenţii economici, care au obţinut cele mai bune rezultate în activitatea lor pe parcursul anului 2019.

         Vă îndemnăm să participaţi activ la concurs!

                                                   Informaţii suplimentare puteţi obţine

                                                     la numărul de tel. 076739045                                                                                                                                                                                                                                      Parutenco Piotr

 

 

 

 Azi, 26 iunie 2020,  în incinta Consiliului raional,  sub conducerea Preşedintelui raionului,  dl Ion VICOL,  s-a desfăşurat  şedinţa extraordinară a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale Anenii Noi,  la care au participat membrii Comisiei  , primarii din localităţile de pe malul r.Nistru şi agenţii economici deţinători de cariere din localităţile menţionate.

      Şedința a fost convocată în legătură cu avertizarea hidrologică emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat privind prognozarea creșterii nivelului de apă în bazinul râului Nistru.

      Mai detaliat la subiectul “ Evaluarea situaţiei operative în legătură  cu pericolul emitent de inundaţii, în urma ridicării nivelului râului Nistru “ a vorbit dl S. Mihailov, Şef Serviciu Prevenţie.

    Dl  Vitalie Ceban , şeful Secţiei Situaţii Excepţionale Anenii Noi,;  dl Valentin Brinişter,  vicepreşedinte al raionului Aneni Noi şi dl V. Jizdan , şef secţia construcţii Anenii Noi s-au expus la  întrebarea  nr. 2 din ordinea de zi a şedinţei  - “Evaluarea forţelor şi mijloacelor pentru intervenţii la preântâmpinarea inundaţiilor “. 

   “ Crearea rezervelor de materiale necesare pentru intrvenţiil la consolidarea digurilor”  este o altă chestiune  importantă discutată în cadrul şedinţei .

   La fel  s-a vorbit despre modul de amenajare a unor spații suplimentare pentru pacienții cu COVID.

  Conducerea raionului a menţionat că va examina situaţia în toate satele din lunca Nistrului şi după posibilitate va acorda ajutorul necesar autorităţilor publice locale.

 

 

Purtăm ie cu mândrie !

Monday, 22 June 2020 12:26
Ai un costum popular, o ie, o cămașă tradițională, un bariz, o bondiță?
Atunci fii mândru și arată-ne cum știi să le porți în zile de Sărbători!
În perioada 22- 28 iunie, Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Anenii Noi lansează o Campanie de promovare a costumului tradițional în regim on-line, cu prilejul Zilei Naționale a Portului Popular- sărbătoare marcată an de an printr-o impresionantă Paradă a Portului Popular în cadrul evenimentului binecunoscut de către admiratorii de folclor: Festivalul Național ”La Nistru la Mărgioara” desfășurat în s. Gura- Bîcului.
În anul curent, vom înscrie încă o filă consacrată acestei sărbători, dar altfel… Haideți împreună să punem în valoare acest tezaur al națiunii, spre admirația tuturor!
Pentru a participa la această provocare, Vă îndemnăm să vă puneți ii și cămăși tradiționale oriunde nu v-ați afla, acasă sau la serviciu, imortalizați momentul și plasați imaginile foto în comentariile acestei postări cu mențiunea #eumaportpopular!
Astfel, cele mai frumoase și inspirate ținute vestimentare vor fi apreciate de un juriu select, iar ulterior această colecție fotografică va fi reunită întru-n volum cu genericul ”Raionul Anenii Noi- cu drag de tradiții”.
Haideţi să scoatem din lada cu zestre a neamului nostru veşmintele strămoşilor noştri şi să le purtăm cu mândrie și demnitate de neam!!!
IMPORTANT: pentru a participa la concurs e suficient să plasați o singură fotografie, fie individuală, fie în grup (pentru colective) . Acestea trebuie realizate în perioada 22-28 iunie - săptămâna de promovare a Portului Popular (imaginile de arhivă nu vor fi acceptate pentru concurs).
 

                                     Stimaţi colegi,

               

        Vă adresez cele mai calde şi sincere felicitări cu ocazia

  Zilei Funcţionarului public

      Această zi este un bun prilej de a-mi exprima  recunoştinţa

pentru munca asiduă şi devotament în executarea atribuţiilor de serviciu, de  a Vă mulțumi din suflet, pentru dedicație și responsabilitate în domeniul pe care îl profesați.

                         Vă doresc activitate rodnică,

         să rămâneți și pe viitor generatori de elan și verticalitate,  

                    model de vigoare și cutezanță,

      Vă urez sănătate, prosperitate, bunăstare, aspirații mari,

                    atât în plan profesional, cât și personal! 

       

 

Cu profund respect

Preşedintele raionului

Anenii Noi,                            Ion VICOL

 

 

La 19 iunie, președintele raionului, Ion Vicol și vicepreședintele raionului, Octavian Zelinski, au participat la evenimentul organizat de administrația centrului raional de sănătate cu prilejul zilei profesionale a lucrătorului medical și farmacistului. 
Conducerea raionului a adresat felicitări și urări de bine, liniște, dar și cuvinte de apreciere în adresa medicilor.
A fost menționat faptul că în scurt timp, cu acordul consilierilor raionali, unii medici din instituțiile raionale de sănătate vor beneficia de mențiuni substanțiale, în baza listelor prezentate de administrațiile centrului de sănătate și spitalului raional.
Pe final câțiva medici și asistente medicale au primit diplome din partea ministerului de profil.

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  prelungirea  termenului de depunere a  dosarelor pentru ocuparea  funcţiilor  publice vacante: 

Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

-Realizarea politicilor de stat în domeniul economiei cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional.

Obiectivele de bază:

-         asigură organizarea activității Direcției  în vederea implementării  prevederilor legislative și normative privind  promovarea directivelor prioritare în domeniul economiei și atragerii investițiilor;

-         implementează programe de dezvoltare teritorială;

-         coordonează activitatea agenților economici  în vederea stabilirii relațiilor economice externe, cât și colaborarea în cadrul Euroregiunilor;

-         contribuie la extinderea și diversificarea operațiunilor de export – import;

-         elaborează periodic pronosticul de dezvoltare social- economică  a raionului.

 

Specialist  Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor

 Scopul funcţiei:

-Realizarea  concepției în domeniul eficienței energetice în raion.

 Obiectivele  de bază:

-         coordonează activitatea în domeniul eficienței energetice a administrației publice locale de nivelele I și II, cât și a instituțiilor publice din raion;

-         elaborează rapoarte de efectuare a achizițiilor publice  în urma procedurilor de  achiziții cu valoare mică.

 

Bibliografia concursurilor

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-         Hotărârea de Guvern nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

  Șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor: 

-         Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM

-         Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă 

-         Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior

-         Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

-         Legea nr.181/2014 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale

-         Legea nr. 81/2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător

-         Legea nr. 172/2019 a bugetului de stat pentru anul 2020

-         Codul transporturilor rutiere nr.150/2014

-         Hotărârea de Guvern nr.986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)

-         Ghid metodic “ Evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public”

-         Ghid de reguli și principii de bază de scriere a unui proiect “Cum scriu un proiect

-         Ghidul autorităților publice locale  “Elaborarea proiectelor

 

Specialist Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor: 

-         Legea nr. 438 / 2006 privind dezvoltarea regională în RM

-         Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă

-         Legea nr. 231/2010 cu privire la comerț interior

-         Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice

-         Legea nr. 139/2018 privind eficiența energetică

 

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea  funcţiilor  publice vacante: 

Specialist principal Secția juridică

Scopul funcţiei:

 - Asigurarea juridică a activităţii instituției cu respectarea legislației în cadrul Consiliului raional și a subdiviziunilor acestuia.

 

Obiectivele de bază:

- elaborează proiecte de decizii ale Consiliului raional şi proiecte de dispoziţii ale preşedintelui raionului, efectuează expertiza juridică a acestora;

- întocmește dispoziţiile prezentate spre semnare preşedintelui raionului;

- acordă consultare juridică subdiviziunilor Consiliului raional.

 

 Specialist Secția financiară

 Scopul funcţiei:

-Realizarea concepției cu privire la privatizare.

Obiectivele de bază:

-         administrează proprietăți publice în scopul armonizării proprietății și a structurii proprietății publice, precum și modalitățile de administrare a acesteia, cu funcțiile unității administrativ-teritoriale;

-         determină componența și valoarea bunurilor domeniului public al unității administrativ-teritoriale, evidența acerstor bunuri;

-         delimitează bunurile de proprietate publică și bunurile  de proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;

-         sporește activitatea bunurilor pasibile de privatizare prin alegerea unei modalități adecvate de restructurare și de privatizare;

-         atrage un număr cât mai mare de participanți la privatizare, asigurând concurența.

 

Bibliografia concursurilor

• Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public:

-         Legea nr. 158 /2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

-         Legea nr. 25 / 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public

-         Hotărârea  de Guvern nr.201 /2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/ 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Acte normative în domeniul administraţiei publice  locale:

-         Legea nr. 436 / 2006 privind administraţia publică locală

Acte normative în domeniul de specialitate:

Specialist Secția financiară:

-         Legea  nr.1324/1993  cu privire la privatizarea fondului de locuinţe

-          Legea nr.75/2015 cu privire la locuinţe

-          Hotărârea de Guvern nr.675/2008 cu privire la Registrul patrimoniului public

-          Legea nr. 913/2000 cuprivire la condominiul în fondul locativ.

Specialist principal Secția juridică:

-         Codul Civil nr.1107/2002 al RM

-         Codul de procedură  civilă nr.225/2003 al RM

-        Codul administrativ nr..116/2018 al RM

 

 Condiţii de participare la concursuri:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare de specialitate;
   - Minimum 1 an de experienţă în funcţia de specialitate;

  - Neatingerea vârstei de pensionare;

   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe:  Computer (Word, Excel).

 

  Dosarul  de concurs va conţine:
   - Formularul de participare (formă tipică), cuprinzând experienţa relevantă pentru 
postul respectiv;

   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare (după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă
 anterioare.

 

Data limită de depunere a  Dosarului de concurs -  08.07.2020

Dosarul de concurs se depune  la adresa:

  MD-6501, or.Anenii Noi,

      Piața  31 August,4, et.II, bir.208

      Serviciul resurse umane

Olga Morari- Specialist principal  
Date de contact:  tel./fax  0265 2-37-20

 

 

ANUNŢ

Thursday, 11 June 2020 07:23

ANUNŢ

Thursday, 11 June 2020 06:35

Page 7 of 27

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« October 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]