User Registration

or Cancel
Ora: 6:05
Info

Info

LA MULŢI ANI, STIMATE DASCĂL!

Friday, 05 October 2018 14:57

 

Multstimaţi  dascăli!

Vă aduc cele mai sincere felicitări  şi urări de bine

cu prilejul Zilei profesionale,

dorindu-Vă  multă sănătate, 

prosperitate şi multă răbdare.

Sincere mulţumiri pentru munca imensă

pe care o depuneţi în educarea

şi instruirea tinerei generaţii,

pentru abnegaţie şi dăruire de sine.

Sunteţi cei ce modelaţi vieţi şi destine,

de succesele Dvs depinde viitorul

raionului şi a întregii ţări.

 

La mulţi ani, distinşi dascăli!

Cu respect şi înaltă consideraţiune

Preşedintele raionului Anenii Noi,

Serghei RAPCEA

Anunţ

Tuesday, 02 October 2018 09:21

 

Festivalul tineretului 2018

 

 

Festivalul tineretului 2018 se desfăşoară în perioada Septembrie – Decembrie 2018 în raionul Anenii Noi, în scopul selectării și aprecierii celor mai activi tineri din raionul Anenii Noi, implicării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, în viața social-economică, civică şi culturală a societății.

 

Activitatea este organizată de Serviciul tineret al Consiliului raional Anenii Noi, în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Varniţa şi Asociaţia de Tineret „Şansa” și ai administrației locale de nivelul I, în baza Deciziei Consiliului raional Anenii Noi nr.01-19 din 15 martie 2018 Cu privire la aprobarea regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2018 https://anenii-noi.md/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=665

 

Festivalul tineretului 2018 are drept scop selectarea și aprecierea celor mai activi tineri din

raionul Anenii Noi, la următoarele secțiuni, cu acordarea de locuri, de la I la III:

* Cel mai activ ONG de tineret şi grup de iniţiativă;

* Cel mai activ consiliu al elevilor și tinerilor;

* Cel mai activ voluntar;

* Cel mai activ tânăr cercetător/creator (domeniul știință și tehnică, artă şi literatură);

* Cel mai activ tânăr coordonator de voluntariat;

* Cea mai receptivă administrație publică locală în domeniul politicilor de tineret;

 

Termeni de desfăşurare

 

În cadrul Festivalului tinerii din raion vor prezenta dosarele de participare la concurs, conform secțiunilor indicate la art. 6 al Regulamentului. Dosarul va include CV-ul aplicantului si o Scrisoare de aplicare care va conţine o scurta descriere a activităţilor anterioare şi motivarea de a aplica la concurs (în jur de 1000 de cuvinte). În calitate de beneficiari ai activității se admit tineri din raionul Anenii Noi cu vîrsta cuprinsă între 14 – 35 de ani, conform legii cu privire la tineret nr. 215 din 29.07.2016. Evaluarea și selecționarea solicitărilor se va face de către comisia de examinare și selectare stabilită în baza Regulamentului.

 

Doritorii să participe în procesul de selectare sunt rugaţi să expedieze CV-urile personale și o Scrisoare de aplicare care va conține o scurtă descriere a activităților anterioare cu motivarea de aplicare la concurs (≤ 1000 de cuvinte). Ceremonia de premiere a laureaților Festivalului tineretului 2018 va avea loc pe parcursul lunilor Noiembrie-Decembrie 2018 în orașul Anenii Noi. Laureații festivalului vor fi menționați cu diplome și premii bănești, conform devizului Regulamentului.

 

Recepționarea dosarelor de concurs se face până la data de 31 octombrie 2018, personal ori pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la etajul II, sala BCIS în incinta Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa or.Anenii Noi, Piața 31 August 4,

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi să-l contactaţi pe dl. Marin Eladi, Specialist principal în domeniul tineretului, CR Anenii Noi tel. 069582528, dl. Lilian Gîncu, Director IP Centrul Multifuncţional de Dezvoltare Locală Integrată, tel. 068545753

Activitate de caritate în cadrul SNV 2018

Monday, 01 October 2018 14:22

    

Sărăcia loveşte în primul rind bătrânii. Mulţi dintre ei sunt cu pensii foarte  mici, singuri, neajutoraţi sau părăsiţi de copii lor.

     În localitatea Ciobanovca, raionul Anenii Noi Administraţia Publică locală  în colaborare cu agentul economic Î.I.”Poselenco Vladimir” , a desfăşurat o activitate de caritate cu ocazia Zilei  Internaţionale a Omului în etate,  oferind pachete alimentare pentru bătrânii singuratici, astfel trezind pe feţele triste ale acestor persoane, peste care au trecut anii, lacrimi de bucurie, sentimente de mulţămire şi zîmbete plăcute.

 

  Acest eveniment a fost organizat  în contextul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2018,  ce se desfăşoară în perioada 1 – 7 octombrie 2018,  în cadrul raionului Anenii Noi.

 

ANUNT

Wednesday, 26 September 2018 08:22

   

La data de 20 septembrie curent, în incinta Consiliul Raional Anenii Noi s-a desfășurat atelierul «Incluziunea socială și pedagogică a copiilor în situație de risc » pentru: angajații Direcției Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei Anenii Noi; reprezentanții Direcţiei Educație r. Anenii Noi; administrația IPLT “M. Eminescu” din Anenii Noi; administrația IPLT Gimnaziul ‘’I. Creangă’’ din Tânțăreni, r. Anenii Noi; cadrele didactice de sprijin; angajații Centrului de Reabilitare și Integrare Socială “ANENII NOI’’, or. Anenii Noi.

Moderatorul sesiunii a fost Popovici Tamara, Specialist Lobby și Advocacy. Atelierul de lucru a fost prezidat de Dna Procopii Natalia, vicepreședintele raionului Anenii Noi.

 

Pentru a cuprinde desfășurat subiectul sesiunii, au fost organizate trei ateliere de lucru cu următoarele tematici:

1. Crearea mediului incluziv pentru copii în situație vulnerabilă;

2. Cu privire la școlarizarea copiilor din Centrul de Reabilitare și Integrare Socială “ANENII NOI’’și consolidarea parteneriatului intersectorial în serviciul copiilor in situație vulnerabilă;

3. Rolul Autorității Publice Locale în consolidarea parteneriatelor constructive în domeniul social cu sectorul civil și sectorul privat.

 

Parteneri ai evenimentului din 20 septembrie 2018 :

AO “Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie “PRODOCS’’

Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, r. Anenii Noi

IPLT “M. Eminescu”, Anenii Noi

Centrul de Reabilitare și Integrare Socială “ANENII NOI’’, or. Anenii Noi.

 

Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie(CCAF) “PRODOCS”, cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii “Pestalozzi”, din Elveția, în parteneriat cu Direcția Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, r. Anenii No și IPLT “M. Eminescu”, Anenii Noi, în temeiul Acordului de colaborare nr. 1 din 21.03.2017, implementează proiectul “Incluziunea socio- școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional”.

 

Misiunea Asociației în cadrul proiectului “Incluziunea socio- școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional” urmărește îmbunătățirea calității educației și facilitarea incluziunii școlare a beneficiarilor din 6 Centre de Plasament partenere (or. Drochia, or. Călărași, or. Telenești, or. Anenii Noi, or. Hâncești, or. Ștefan Vodă), prin activități de suport

școlar, educație, socializare și comunicare, oportunităţi de dezvoltare socio- școlară oferite de proiect, cu accent pe finanțarea inițiativelor pentru un trai și educație sustenabile care să le ofere șanse egale de inserție socială beneficiarilor Centrelor de Plasament partenere ale proiectului în derulare. În orașul Anenii Noi partener este Centrul de Reabilitare și Integrare Socială “ANENII NOI’’. Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 2018 și 2019, cu posibilitatea continuării acestuia în perioada 2020- 2022.

 

În cadrul proiectului se organizează următoarele activități:

• Activități socio-educative, organizate cu colegii în clasele în care beneficiarii serviciului de plasament își fac studiile;

• Seminare de instruire pentru profesorii instituțiilor, unde beneficiarii serviciului de plasament își fac studiile, în domeniul educației incluzive;

• Ateliere de sensibilizare pentru părinții elevilor (colegilor) beneficiarilor serviciului de plasament își fac studiile, cu referire la necesitatea și avantajele incluziunii sociale a copiilor din familii social- vulnerabile și a celor cu CES;

• Sesiuni de mentorat pentru angajații Centrelor de Plasament, unde beneficiarii serviciului de plasament locuiesc, în domeniul educației incluzive;

• Activitatea de incluziune socio- școlară a cadrului didactic de sprijin (CDS) care asigură suport didactic și psihologic beneficiarilor serviciului de plasament pe perioada aflării în instituția școlii;

• Activitatea de incluziune socio- școlară a profesorului suport școlar (PSȘ) care asigură sprijin pedagogic la realizarea temelor pentru acasă beneficiarilor serviciului de plasament după ce aceștia revin după școlaă la Centrele de lasament unde locuiesc;

• Organizarea meselor rotunde cu participarea Autorității Publice Locale: Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, Direcția Învățământ, Tineret și Sport.

• Ateliere de socializare și comunicare pentru beneficiarii serviciului de plasament (în perioada estivală și în perioada vacanțelor școlare).

Daruri frumoase de la frații din Giurgiu

Monday, 24 September 2018 07:09


Duminică, 23.09.2018, la Șerpeni s-a încheiat proiectul finanțat de Consiliul județean Giurgiu de dotare a fanfarei din Hârbovăț și a ansamblului de dans ”Strămoșeasca” cu instrumente și, respectiv, cu costume. În acest sens partenerii din România au alocat 14250 de euro, alte 50 mii de lei fiind alocate de Consiliul raional Anenii Noi. Banii au fost folosiți pentru cumpărarea a 24 de instrumente (prin tender) și 24 de seturi de costume.
Cadourile au fost înmânate în cadrul activității folclorice ”La vatra străbunilor”, organizată de colaboratorii Aparatului președintelui raionului, de colectivul Secției Cultură şi Tusiam Anenii Noi, dar și de administrația locală din Șerpeni.
Pe scenă au evoluat mai bine de 10 colective folclorice din raion, dar și 2 ansambluri de dans cu soliști - ”Românașul” și ”Doina Dunării” din Giurgiu.
În cuvintele lor de salut, domnii Alexandru Barbăroșie, președintele raionului, dar și dl Lucian Corozel, vicepreședinte al Consiliului județean Giurgiu, au apreciat înalt nivelul de implementare al proiectului de dotare cu costume și instrumente, dar și frumoasa organizare din partea doamnei primar de Șerpeni Elena Nicolaev.
Pe scenă au răsunat melodii deosebite, iar dansatorii au mobilizat publicul, care s-a încins în hore așa cum doar la noi, la români poți vedea!
Atât directorul ansamblului ”Strămoșeasca”, dl Andrei Baciu, cât și dirijorul fanfarei, dl Tudor Cibotărean, au apreciat înalt cadourile cumpărate de Consiliul raional Anenii Noi în baza grantului oferit de partea română, menționând că le vor sluji ani buni de acum încolo.
Procedural, odată banii transferați furnizorilor, C
onsiliul raional Anenii Noi va înainta spre plată și va primi pe cont grantul oferit de partenerii din Giurgiu.

 

Consiliul raional Anenii Noi și Ministerul educației, culturii și cercetării au reunit la Anenii Noi și Chișinău 20 de funcționari publici, responsabili de proiecte, pedagogi și inspectori școlari, dar și reprezentanți ai ONG-urilor din România și Ucraina. 
Activitatea, numită Şcoala de vară de instruire europeană a ajuns la ediția a VII-a, fiind desfășurată în perioada 30 august – 3 septembrie curent. Școala de vară a avut drept scop, în mod tradițional, realizarea unor schimburi de experiențe și bune practici între factori decidenți din zonele unde se vorbește românește. În acest an Școala europeană a avut drept invitai reprezentanți ai județelor înfrățite cu raionul Anenii noi: Giurgiu, Vaslui, Neamț și Galați, dar și participanți din raionul Reni, Ucraina.
În cadrul școlii s-a pus accentul pe instruire, în calitate de formatori participând nume cunoscute ale vieții sociale de la noi. Printre sesiunile de informare ținute în cadrul școlii vom menționa: „Mediul politic din Republica Moldova”, Sergiu Lîsenco, analist politic; ”Mass-media și manipularea mediatică”, jurnalistul Cristian Tabără, ”Implicarea Bisericii în acțiuni de caritate și proiecte de dezvoltare”, preot Sergiu Aga, Orhei, Mitropolia Basarabiei (care a prezentat oaspeților și atelierul de croitorie echipat de biserică din fonduri externe) și ”Implementarea de proiecte pentru și cu ajutorul comunității”, sesiune practică ținută de primarul de Mereni, Anenii Noi Ludmila Colesnic. Un interes deosebit l-a generat sesiunea de informare a șefului direcției tineret a Ministerului educaţiei, culturii şi cercetării Ion Donea cu subiectul: “Sectorul de tineret din Republica Moldova. Politici, programe și oportunități pentru tineri”
Au fost discutate parteneriate și proiecte noi, având ca inițiatori specialiștii în domeniu din Anenii Noi, care vor valorifica potențialul format în cadrul școlii de vară. 
În cadrul școlii, oaspeții din raionul Reni, Ucraina au primit un set de carte gratuită din partea editurii “Prut Internaţional” din Chișinău, director dna Olga Stanciu. Programul a mai cuprins vizitarea muzeelor din Chișinău, a centrului istoric, a vinăriei ”Chateau Vartely” din Orhei (grație părintelui Sergiu Aga).
Ar fi multe de spus, însă un lucru e cert: participanții școlii au revenit acasă cu impresii noi, ajungând a cunoaște mult mai bine Republica Moldova, dincolo de mituri. Organizatorii sunt convinși de faptul că raionul Anenii Noi și Republica Moldova pot servi drept exemple de bune practici în multe domenii, or, aceste domenii trebuie doar popularizate și scoase în evidență.
Școala europeană de instruire a fost inițiată în anul 2012 de asociația de cultură ”ASTRA-Anenii Noi”, iar din anul 2015 finanțatorii principali ai activității sunt consiliul raional Anenii Noi și Ministerul educației, culturii și cercetării (Ministerul tineretului și sportului în trecut).

 

 

Page 9 of 61

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]