User Registration

or Cancel
Ora: 6:21
Info

Info

Trei centre de tineret din sate vor fi dotate cu echipament IT și mobilier grație Consiliului raional. În baza Acordului de parteneriat privind dezvoltarea Centrelor de Tineret din 14.11. 2017 Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova a oferit echipament și mobilier pentru dotarea IP Centrul Multifuncţional de Dezvoltare Locală Integrată Anenii Noi (ca centru principal) cu filialele acestuia din satele Mereni, Varniţa, Speia. 
Consiliul raional a primit la bilanț echipamentul și mobilierul în cadrul ședinței din 13 septembrie curent.
Echipamentul și mobilierul, în valoare de circa 319 mii de lei, a fost primit de consiliul raional și va fi distribuit în toate cele 4 instituții, prima din care funcționează din anul 2015, iar celelalte trei au fost deschise grație colaborării cu primăriile din satele respective, care au pus la dispoziție încăperile.
15 calculatoare, 4 notebook-uri, 4 instalații multifuncționale, 4 seturi de proiectoare și ecrane, mese, scaune, rafturi, etc. – toate vor face din aceste 4 centre niște instituții puternice, care vor constitui o bază solidă pentru dezvoltarea sectorului de tineret din raion. Cele 3 filiale sătești vor deveni niște centre regionale, care vor asigura activități în satele adiacente.
În paralel vor fi asigurate conexiunile la internet, iar ministerul va asigura echipamentul IT cu softul necesar.

CR Anenii Noi

Cinci proiecte de succes grație Uniunii Europene

Wednesday, 19 September 2018 12:13

În perioada 2011-2018 în raionul Anenii noi au fost implementate 5 proiecte în domeniul eficienței energetice. Despre acest fapt ne-au informat, la finalizarea proiectului național ”Energie și Biomasă” reprezentanții proiectului.
Ne referim la următoarele proiecte: 
1. Construcția unei centrale termice pe biomasă și montarea de panouri solare pentru apă caldă la grădinița din Calfa;
2. Construcția unei centrale termice la școala primară din Hîrbovăț;
3. Construcția unei centrale termice la liceul din Varnița;
4. Construcția unei centrale termice la gimnaziul din Zolotievca;
5. Montarea de panouri solare pentru apă caldă la grădinița din Mereni.
În total de aceste proiecte au beneficiat 2429 de persoane, inclusiv 906 copii. Contribuția Uniunii Europene – pentru că e vorba de un proiect european – a constituit la Anenii Noi peste 316 mii de euro, contribuția comunităților – peste 41 mii de euro.
Implementarea acestor proiecte a permis reducerea costurilor pentru energia termică, dar și obținerea unei mai mari independențe energetice față de Rusia.
 

Octavian Zelinski
 

ANUNŢ!

Wednesday, 19 September 2018 08:18


 

Consiliul Raional Anenii Noi vă informează că în perioada 1 – 7 octombrie 2018 se va desfășura Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2018   “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a XII-a, cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel raional. SNV este evenimentul care mobilizează un număr mare de organizaţii şi cetățeni din toată țara pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Evenimentul este inclus în art. 15 pct. (2) lit. a) din Legea Voluntariatului Nr. 121 din 18.06.2010. 

Pe parcursul unei săptămâni autorităţile publice, instituţiile publice, organizaţiile societăţii civile și grupuri de inițiativă în parteneriat cu mass-media, business-ul, persoane publice etc. realizează campanii de sensibilizare, dezbateri pe tema voluntariatului, acţiuni de caritate, salubrizare, şezători, instruiri etc. Invităm doritorii de a participa în cadrul SNV 2018 instituțiile publice interesate, primăriile, alte instituţii publice necomerciale, organizaţiile societăţii civile și grupurile de inițiativă, să descarce FORMULAR DE PARTICIPARE SNV 2018, să-l completeze şi să-l trimită până la data de 25 septembrie pe adresa de e-mail a coordonatorului Anenii Noi, Tatiana LAPICUS, Coordonatoare Raională SNV Anenii Noi, Specialist principal, Direcția de asistență socială și protecția familiei, Consiliul Raional Anenii Noi,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 026524203, 067695994

Vă informăm că toate activităţile de voluntariat vor fi incluse în Calendarele raionale și municipale de activități SNV 2018 care va fi prezentat mass mediei naţionale începând cu data de 26 septembrie 2018. După încheierea evenimentului, TDV va elabora Raportul SNV 2018 care va fi postat pe internet.

Menționăm că toate pozele de la activitățile de voluntariat organizate în SNV 2018, care vor fi distribuite pe relețele de socializare folosind hashtag-ul „#SNV2018” vor participa automat la concursul celor mai interesante poze din SNV 2018, iar câștigătorii vor primi premii de la Coaliția Voluntariat.

     Evenimentul este organizat de Asociația Obștească „Tinerii pentru dreptul la viață” (TDV) şi susţinut prin proiectul „SNV 2018 – Hai în gașca voluntarilor” din cadrul Programului anual de Granturi pentru sectorul de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

 


Un grup de experți olandezi se află timp de câteva zile în raionul Anenii Noi pentru a acorda asistență primăriilor și consiliului raional în vederea soluționării problemei gestiunii deșeurilor.
Experții reprezintă câteva asociații și companii, care, în cadrul proiectului Uniunii Europene CONNECT asigură expertiză țării noastre în domeniul sus-menționat. Prezența lor la Anenii Noi se datorează parteneriatului stabilit între grupul de acțiune locală ”Serpentina Nistrului” (format din câteva sate din raion) și consiliul raional.
Experții au vizitat consiliul raional, s-aui familiarizat cu situația de la poligonul de deșeuri de la Crețoaia, alte întreprinderi specializate în gestiunea deșeurilor, oferind consultanță și căutând soluții financiare pentru rezolvarea problemelor. Au fost discutat și proiecte concrete, care ar putea ameliora situația la acest capitol în raion.
În contextul acestei colaborări, dna Rodica Russu, primar de Telița, a menționat că acest proiect are drept scop anume identificarea unor soluții eficiente ca și cost-calitate pentru a rezolva problema colectării, trierii și stocării deșeurilor menajere.
Și secretarul consiliului raional, dl Petru Boicu, a menționat că instituția va susține primăriile la acest capitol, în acest sens fiind deja înființată o întreprindere intercomunitară de gestiune a deșeurilor, având drept fondatori consiliul raional și majoritate primăriilor din raion

ANUNŢ DE ANGAJARE

Monday, 10 September 2018 12:38

Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante anunţă repetat concurs  pentru ocuparea funcţiei publice    vacante:

 Şef serviciu relaţii funciare şi cadastru

     Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei: coordonarea reglementăii regimului proprietăţii funciare şi ţinerea cadastrului funciar raional întru promovarea politicii statului în domeniul relaţiilor funciare şi cadastru

                    Sarcinile de bază:

     Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietăţii funciare în cadrul raionului , coordarea  la nivel raional a activităţilor de delimitare a terenurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi a Statului.

Condiţii de participare la concurs:

- Cetăţean al RM;

- Domiciliu permanent în RM;

- Studii superioare de specialitate ( relaţii funciare şi cadastru);

- Minimum 1 ani de experienţă profesională în domeniu;

-Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;

- Cunoaşterea limbii de stat;

- Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

Dosarul de concurs care va conţine:

- Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;

- Copia buletinului de identitate;

- Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);

- Copia carnetului de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus Dosarul de concurs  - 21 septembrie 2018

Dosarul de concurs se depune la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,str. 31 August,4, et.II, bir.208, Cancelaria,Şef Serviciu resurse umane,Aurelia Lungu.

Relaţii la tel./fax 0265 2-37-20/

Bibliografia concursului:

- Constituţia Republicii Moldova

-  Acte normative în domeniul serviciului public

- Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

-  Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese

- Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

- Legea nr.355-XVI din 23 decembrie,2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

- Legea organic nr.155din 21 iulie,2011 privind aprobarea Clasificatorul unic al funcţiilor publice.

Legislaţia specială

- Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

-  Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

-  Legea nr.435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă

 - Legea 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici

- Legea 397-XV din 16 octombrie,2003 privind finanţele publice locale.  

Legea Nr.1247 din 22.12.1992 privind reglementarea

 de stat a regimului proprietăţii funciare, cadastrul funciar de stat şi monitoringul funciar

 

 

 

Azi am primit instrumentele în cadrul proiectului în valoare de 280 mii de lei, care prevede și coaserea a 24 de costume pentru ansamblul ”Strămoșeasca”. Felicitări președintelui raionului, dlui Alexandru Barbăroșie pentru insistență și suflet, aparatului președintelui pentru profesionalism și consilierilor raionali pentru susținere!

 

Ambulanța cumpărată de Consiliul Raional Anenii Noi din grantul oferit de C onsiliul Județean Vaslui a fost adusă! În curând o înmânăm oficial spitalului raional! Prețul e de aproape 200 mii de lei (anul fabricării 2012). Dotată cu mască de oxigen, balon, brancardă, aer condiționat! Un nou proiect obținut grație angajamentului dlui președinte Alexandru Barbarosie, profesionalismului colectivului secției economie și a spitalului, dar și sprijinului necondițional al consilierilor raionali!

Dispoziţie nr.262

Tuesday, 04 September 2018 11:32

Page 10 of 61

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]