User Registration

or Cancel
Ora: 2:58
Info

Info

Anunţ de angajare

Monday, 17 December 2018 14:41

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concurs  pentru ocuparea funcţiei publice vacante: 

Specialist principal,auditor-intern:

Scopul şi obiectivele de bază ale funcţiei:

Acordarea consultanței președintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional

Sarcinile de bază:

Acordă consultanțăpreședintelui raionului în asigurarea obiectivă a eficacității sistemului de management financiar și control a subdiviziunilor Consiliului raional,propune măsuri ,soluții de îmbunătățire a activității subdiviziunilor Consiliului raional

 Condiţii de participare la concurs:
   - Cetăţean al RM;
   - Domiciliu permanent în RM;
   - Studii superioare de specialitate ;
   - Minimum 1 an de experienţă de lucru în funcţie de specialitate;

   -Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie limită de vîrstă;
   - Cunoaşterea limbii de stat;
   - Cunoştinţe - Compiuter (Word, Excel).

  Dosarul  de concurs care va conţine:
   - Formularul de participare formă tipică cuprinzînd experienţa relevantă pentru postul respectiv;
   - Copia buletinului de identitate;
   - Copiile diplomei de studii şi a certificatului de calificare(după caz);
   - Copia carnetului  de muncă ca dovadă documentară a experienţei de muncă anterioară.

Data limită la care poate fi depus  Dosarul de concurs-    02 ianuarie,2019
Dosarul de concurs se depune  la adresa: MD 6501, or.Anenii Noi,

str. 31 August,4, et.II, bir.208, Cancelaria,

Şef Serviciu resurse umane, Aurelia Lungu.
Relaţii  la tel./fax  0265 2-37-20/

Bibliografia concursului

Constituţia Republicii Moldova

Acte normative în domeniul serviciului public

– Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul

funcţionarului public

– Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a

funcţionarului public

– Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese

– Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

 

Acte normative în domeniul administraţiei publice locale

– Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica

Moldova

– Legea nr. 435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea

administrativă

 

 


Timp de 3 zile o delegație a districtului Landkreis Kassel s-a aflat la Anenii Noi pentru a discuta perspectivele dezvoltării proiectului de management a deșeurilor solide.
Proiectul a început cu 5 primării: Calfa (inițiator al ideii), Telița, Speia, Roșcani și Gura Bîcului, localități care au beneficiat din partea donatorilor germani de o autospecială de evacuare a deșeurilor solide (despre acest fapt am scris în edițiile anterioare ale ziarului), de tomberoane pentru selectarea deșeurilor, iar în 4 sate au fost amenajate și rampe de amplasare a tomberoanelor.
În urma discuțiilor purtate pe parcursul anului curent primăria orașului Anenii Noi a fost acceptată ca și partener, dată fiind importanța problemei deșeurilor pentru localitate, iar de ceva timp și noi, locuitorii orașului, beneficiem de serviciile unei autospeciale de evacuare a gunoiului donate de districtul Kassel. Celelalte 5 primării partenere au beneficiat și de platforme cu tomberoane pentru stocarea deșeurilor la nivel local.
Pe parcursul anului curent donatorii germani au negociat cu primăriile fondatoare ale ideii, dar și cu toți primarii din raion pentru a extinde proiectul la nivelul celor 26 de primării. Donatorii germani au propus înființarea unei întreprinderi raionale care s-ar ocupa de amenajare, evacuarea și gestionarea deșeurilor, și care ar avea ca fondator consiliul raional. Acest fapt a fost realizat acum câteva luni.
Astfel, în cadrul vizitei de zilele astea, donatorii germani au discutat cu conducerea raionului, cu administrația ”Apă-Canal Anenii Noi” (beneficiara autospecialei automatizate de evacuare a deșeurilor) posibilitatea extinderii proiectului, și anume: amenajarea unei linii de sortare și presare a plasticului reciclat, a unei platforme de compostare a deșeurilor biodegradabile (ambele urmând a fi amplasate la stația de epurare a apei de la Bulboaca, care aparține companiei ”Apă-Canal Anenii Noi”), dar și posibilitatea achiziției unei alte autospeciale automate.
În prezent autospeciala donată de districtul Kassel deservește primăria Anenii Noi, inclusiv câteva sate, iar rata de acoperire cu serviciile de evacuare a deșeurilor constituie 95% în oraș (fapt care situează orașul nostru pe locul II în republică).
Districtul Kassel a acceptat să ne fie partener într-un proiect complex de gestiune a deșeurilor menajere solide la nivel de raion, depus de specialiștii direcției economie a consiliului raional, iar perspectivele dezvoltării sistemului de colectare, sortare și evacuare a deșeurilor în raion par a fi îmbucurătoare.
Octavian Zelinski
 


Cei mai buni sportivi ai raionului Anenii Noi au fost premiați azi în cadrul Galei laureaților anului sportiv 2018. În sala arhiplină a consiliului raional s-au adunat cei care au dus faima țării și raionului departe, în alte țări și pe alte continente.
Tradițional, sportivii, antrenorii, veteranii au fost menționați pe secțiuni, cu diplome și premii bănești.
• Proba ATLETISM
1. Ivancenco Vladislav - 400 lei
2. Straievschii Ilie - 400lei
3. Ivancenco Daria - 300 Iei
4. Burlacii Arina - 400 lei
5. Iordan Adrian - 400 lei
6. Ivancenco Oleg, antrenor - 400 lei
• Proba JUDO:
1. Scutari Liliana - 400 lei
2. Croitor Octavian - 400 lei
3. Gorneț Leonid, antrenor - 800
• Proba BOX:
1. Furtună Viorel - 200 lei
2. Soloviov Valentin, antrenor - 400 lei
• Proba FOTBAL:
1. Echipa de fotbal U-16 (fem). Premiu bănesc - 400.00 lei pentru fiecare (16 juc.)
2. Echipa de foi hal U-I4(fem). Premiu bănesc - 300 lei pentru fiecare (16 Juc.)
3. Echipa de fotbal U-12(fem) (mențiune). Premiu bănesc - 150 lei pentru fiecare (14 Juc.)
4. Echipa de fotbal (seniori). Premiu bănesc - 400 lei pentru fiecare (18 juc.)
5. Goriuc Ghenadie - 400 lei
6. Purice Iurie, antrenor - 400 lei
7. Musteaţă Cristina, antrenor - 400 lei
8. Meleca Ion, antrenor - 400 lei
• Proba LUPTE LIBERE:
1. Domente Pavel - 800 lei
2. Tărîţa Marcel - 400 lei
3. Morari Ion - 300 lei
4. Zmeu Ştefan - 300 lei
5. Gavriluţa Victor - 300 lei
6. Nicolaev Grigore - 200 lei
7. Denisenco Ion, antrenor - 800 lei
8. Nicolaev Gheorghe, antrenor - 400 lei
• Proba SAMBO:
1. Cravţov Mădălina - 200 lei
2. Scutari Liliana - 400 lei
3. Croitor Octavian 800 lei
• Proba KA VA K CA NOIE:
1. Plămădeala Ana- 1200 lei
2. Pruteanu Dinu - 400 lei
3. Domenteanu Alexei - 300 lei
4. Plămădeala Alexandru - 300 lei
5. Salcuțan Ana - 300 lei
6. Salcuțan Vadim, antrenor- 1200 lei
• Proba BASCHET:
I. Echipa (le baschet U-16 (fete)
Premiu bănesc- 300.00 lei pentru flecare (12 juc.)
Toate activităţile sportive se desfăşoară în diverse edificii sportive precum - săli de sport, stadioane, terenuri de sport. Calitatea activităţii depinde direct de bunăstarea acestor edificii. Drept exemplu pot servi stadioanele din s. Şerpeni, s. Mereni, s.Hîrbovăţ, s. Todireşti. Sălile de sport, precum cele din l/t „Emil Nicula" din s. Mereni, Gimnaziul „A. Guzun", s. Bulboaca, l/t „I. Creangă", s. Hîrbovăţ. 
Secțiunea: „Cea mai bună construcţie sportivă " (sală de sport şi stadion): sala de sport a Gimnaziului „A. Guzun”, s. Bulboaca şi stadionul sătesc Puhăceni. 
Secțiunea: „Sportivi cu cele mai înalte merite" .
1. Pruteanu Dinu, or. Anenii Noi, caiak - canoe, premiantul Campionatului RM (cadeţi);
2. Zgurschi Diana, s. Mereni, Campioană a Moldovei, tenis de masă;
3. Salcuţan Alina, s. Mereni, premiantă a Campionatului RM, caiak - canoe;
4. Gavriluţa Victor, s. Geamăna, campion al Moldovei, lupte libere;
5. Scurtu Irina, s. Hîrbovăţ, powerlifting, Campioană a Moldovei;
6. Scutari Liliana, s. Roşcani, sambo, campioana Moldovei (tineret);
7. Bugaevschi Vlada, or. Anenii Noi, Jocuri Balcanice, locul II, scrimă (sabie);
8. Gorbuşco Nicoiai, campionul R. Moldovei (veterani), atletism, s. Varniţa;
9. Ivancenco Oleg, s.Varniţa, atletism, campion al Moldovei;
10. Perdivari Nicolai, s.Gura Bîcului, sambo, campion raional, premiant al turneurilor republican şi internaţionale;
10. Calmîc Anatolie, s.Hîrbovăţ, powerlifting, campion al Moldovei;
11. Mura Ştefan, s.Mereni, atletism, campion al Moldovei aruncarea discului, locul III, Campionatul Ţărilor Mici;
12. Vasilachi Carolina, s. Şerpeni, atletism, campioana Moldovei la aruncarea suliţei, Turneul Internaţional în Bulgaria , locul II;
13. Roşior Adriana, s.Hîrbovăţ, powerlifting, campioana Moldovei;
14. Iordan Andrian, s.Delacău, atletism, campion al Moldovei alergări la 400 m şi cros 3000 m (locul II);
15. Telembici Alina, s. Hîrbovăţ, powerlifting, campioană a Moldovei;
16. Budur Gheorghc, s. Ruseni, cros republican, locul I
17. Bugaevschi Serghei, premiant al Turneelor Republicane la Tenis de masă 
18. Nicolaev Grigore, s. Şerpeni, premiant în Campionatul RM, locul III, lupte libere
19. Zgurschi Dana, s. Bulboaca, campioana a RM, atletism
20. Croitor Octavian, s. Mereni, campionul RM - Judo
21. Plămădeală Alexandru, s. Puhăceni, Campionatul RM, draganbal, locul II
22. Zmeu Ştefan, s. Hîrbovăţ, Lupte libere, locul II, în Campionatul RM
23.Perdivari Nicolai, s. Gura Bîcului, Campion Raional, SAMBO, premiant al
Turneelor Republicane şi Internaţionale; 
24. Rotari Serghei s. Gura Bîcului, în Campionatul R.M, SAMBO, locul II 
25. Morari Ion - s. Mereni, Lupte Libere în Campionatul R.M, locul II 
26.Tărîţa Marcel, s. Geamăna, Lupte Libere, Campionatul R.M, locul II,
câştigătorul turneelor internaţionale; 
27. Marievscaia Constanţa, s. Roşcani, premiată în Campionatul RM, Judo, locul II 
28. Popov Andrian, s. Hîrbovăţ, locul II în Campionatul RM, Lupte Libere

Secțiunea: „Cel mai bun arbitru sportiv al raionului” - Petru Lupanciuc, specialist Direcţia Educaţie Anenii Noi.
Secțiunea:”Veteranii sportului”
1. Creţu Vasile, s. Mereni; 
2. Popovici Ion, s. Mereni; 
3. Andronic Alexandru, s. Bulboaca 
4. Dogot Vladimir, s. Şerpeni; 
5. Demian Nicolae, s. Hîrbovăţ; 
6. Melnic Mihail, s. Gura Bîcului; 
7. Ţurcanu Ion, s. Geamăna; 
8. Nistor Gheorghe, s.Bulboaca; 
9. Burca Vitalii, or. Anenii Noi; 
10.Sîroeşchina Vera, or. Anenii Noi; 
11.Diaciuc Evghenia, or. Anenii Noi; 
12.Cerniciuc Vera, s. Cobusca Noua; 
13.Pantelei Andrei, s. Hîrbovăţ;
14. M. Apostu Vasile, or. Anenii Noi;
15.Slobozian Nina, or. Anenii Noi;
16. Garuţa Boris, s. Bulboaca;
17. Gurschii Valentin, or. Anenii Noi;
18. Crivorotico Eugenia, or. Anenii Noi;
19. Lungu Mihai, s. Hîrbovăţ;
20. Nicolaev Gheorghe, s. Şerpeni;
21. Nicolaenco Ivan, or. Anenii Noi;
22. Gîncu Tatiana, s. Bulboaca;
23. Rotaru Evghenii, or. Anenii Noi;
Secțiunea: Cel mai bun profesor de educaţie fizică (sport)" al anului 2018 - Eugenia Crivorotico, liceul ”M. Eminescu”, Anenii Noi
Secțiunea: „Activiştii sportului"
1. Morari Oleg, s. Hîrbovăţ
2. Fărîma Veaceslav, s. Chirca
3. Calmîc Nicolae, s. Hîrbovăţ
4. Tuchiluş Gheorghe, or. Anenii Noi
5. Denisenco Ion, or. Anenii Noi
6. Gîlcă Ion, s.Gura Bîcului
7. Tudos Oleg, or. Anenii Noi
8. Burduja Alexandru, s. Todireşti
9. Serjent Vitalii, s. Todireşti 
10. Viunenco Nicolai, or. Anenii Noi 
11. Ţîbuh Nina, s. Bulboaca 
12. Gavriluţa Ion, s. Geamăna 
13. Meleca Ion,s. Speia
14. Ciornîi Andrei, or. Anenii Noi 
15. Jizdan Alexandru, s. Chetrosu 
16. Cerniciuc Vera, s. Cobusca Nouă 
17. Mordasov Nicolai, or. Anenii Noi 
18. Carpov Dumitru, or. Anenii Noi 
19. Țîrdea Anatolii, s. Speia 
20. Gîncu Oleg, or. Anenii Noi 
21. Luca Igor, s. Maximovca 
22. Railean Vădim, s. Botnăreşti
Secțiunea: „Cea mai bună echipă sportivă a raionului (juniori)" - Echipa de minifotbal de la liceul „M. Eminescu", câştigătoarea locului II la Turneul Republican „Guguţă”, antrenor Crivorotico Eugenia.
Echipa de fotbal feminin "Agarista"- campioana Moldovei, deţinătoarea Cupei Moldovei. Antrenori - Purice Iurie, Musteaţă Cristina.
Secțiunea: „Cel mai bun antrenor al raionului” - Costetchi Vasile, s. Hîrbovăţ, antrenor powerlifting 
Secțiunea: „Cel mai bun sportiv al raionului” (veterani) - Costețchi Vasile, s. Hîrbovăț în anul acesta s-a clasat pe locul I la campionul Mondial la powerlifting.
- Cel mai bun sportiv (juniori) - Calmîc Dumitru, or. Anenii Noi, campion MONDIAL , locul I la Campionatul European.
- Cel mai bun sportiv al anului 2018 - Nuta Oleg, caiak-canoe, s. Mereni, maestru al sportului, multiplu campion al Moldovei, anul acesta a câştigat locul III la Campionatul mondial şi locul II - la Campionatul Europei,
Diplomele și premiile preşedintelui raionului:
Mihai Sîrbu , Campion internaţional la COMBAT SAMBO-SPORTIV PROFESIONIST MMA, campion al turneului EAGLES.
Cîrlig Ștefan, s. Puhăceni, Multiplu Campion al RM, MUAITAI, premiant cu medalia de bronz la cupa Mondială la KICK-BOXING-2004, Medalia de Argint la Campionatul European - 2009 - KICK-BOXING, Campion FEA – 2013.
Surpriza mare a venit pe finalul galei, când președintele raionului, dl Sergiu Rapcea, alături de secretarul consiliului raional și de oaspeții din Chișinău (ministrul de interne dl Alexandru Jizdan), au înmânat unor sportivi și antrenori, care au obținut rezultate remarcabile în 2018, premii bănești de-a dreptul impresionante, care demonstrează interes pentru sport din partea conducerii raionului.
10,0 mii lei din Fondul de Rezervă al bugetului raional dlui Ţăranu Mihail, în legătură cu obţinerea locului III (medalia de bronz) la Campionatul European de Box, ediţia 2018, or. Anapa, Rusia.
10,0 mii lei dlui Cara Fiodor, pentru merite deosebite şi efortul depus la promovarea sportului, la Campionatul European de Box, ediţia 2018, or. Anapa, Rusia.
25,0 mii lei dlui Costeţchi Vasile, în legătură cu obţinerea titlului de campion mondial la triatlon torţe pe probe, anul 2018, categoria veterani. Malta, or. Valetta.
25,0 mii lei dlui Calmîc Dumiţru în legătură cu obţinerea titlului de campion european la powerlifting (versiunea WDFPF), anul 2018, Anglia, or. Kings Lumn.
25,0 mii lei pentru Ghereg Ana, în legătură cu obţinerea titlului de campion mondial la triatlon forţe pe probe, anul 2018, Malta, or. Valetta.
25,0 mii lei pentru Ghereg Marina, în legătură cu obţinerea titlului de campion mondial la triatlon forţă pe probe, anul 2018, Malta, or. Valetta.
Nuţa Oleg - 15,0 mii lei, Campionatul Mondial Locul III, Campionatul Europei Locul III-proba sportivă caiac-canoe;
Plămădeala Ana - 20,0 mii lei. Campionatul Europei locul I-proba sportivă Draganbot;
Domente Pavel - 10,0 mii lei. Campionatul Europei locul III - proba sportivă Lupta libera;
Sterpu Victor - 10,0 mii lei, Campionatul Europei locul III - proba sportivă Judo, sambo;
Croitor Octavian - 10,0 mii lei, Campionatul Europei locul III - proba sportivă sambo;
Mura Ştefan - 5,0 mii lei, Campionatul ţărilor mici locul III - proba sportivă Atletism;
Bugaevschi Vlada - 5,0 mii lei. Jocuri balcanice locul III - proba sportivă scrimă (sabie);
Vasilachi Carolina - 5,0 mii lei. Turneul Internaţional Bulgaria locul II - proba sportivă atletism alergare 400 m;
Iordan Andrian - 5,0 mii lei, Turneul Internaţional Bulgaria locul II - proba sportivă Atletism Alergarea 400 m;
antrenor Costeţchi Vasile - 15,0 mii lei, sportivele Ghereg Ana, Ghereg
Marina, Campionatul Mondial locul I - proba sportivă powerlifting;
sportivul Calmîc Dumitru, Campionatul Mondial locul II, Campionatul Europei locul I - proba sportivă powerlifting;
antrenor Salcuţan Valentin - 15,0 mii lei, sportivul Nuţa Oleg Campionatul Mondial Locul III, Campionatul Europei locul III - proba sportivă Caiac-Canoe; sportiva Plămădeala Ana, Campionatul Europei locul I - proba sportivă draganbot;
antrenor Denisenco Ivan - 10,0 mii lei, sportivul Domente Pavel, Campionatul Europei locul III - proba sportivă lupta liberă;
antrenor Gorobeţ Victor - 10,0 mii lei, sportivul Sterpu Victor, Campionatul Europei locul III - proba sportivă judo, sambo;
antrenor Sîrbu Mihai - 10,0 mii lei, sportivul Croitor Octavian, Campionatul Europei locul III - proba sportivă sambo;
antrenor Ţibuh Nina - 5,0 mii lei, sportivii Mura Ştefan, Campionatul ţărilor mici locul III - proba sportivă atletism, Vasilachi Carolina, Turneul Internaţional Bulgaria locul II - proba sportivă Atletism Alergarea 400 m, Iordan Andrian, Turneul Internaţional Bulgaria locul II - proba sportivă atletism alergarea 400 m;
antrenor Inev Eduard - 5,0 mii lei, sportiva Bugaevschi Vlada, Jocuri balcanice locul III - proba sportivă scrimă (sabie).
CR Anenii Noi


Sala mare a Consiliului raional Anenii Noi a fost arhiplină azi grație sutelor de veterani ai războiului de independență din 1992, adunați pentru a-și spune păsul și a discuta despre problemele cu care se confruntă.
Cu prilejul întrunirii cei circa 300 de veterani prezenți au făcut cunoștință cu noul președinte al structurii. Ne referim la dl Tudor Gonța, figură marcantă a sistemului de drept din raion. 
La ședință au participat președintele raionului, dl Sergiu Rapcea, ministrul de interne, dl Alexandru Jizdan, dl Alexei Armaș, preşedinte al Asociaţiei Obşteşti a Veteranilor şi Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, alți responsabili din domeniu, cu toții asigurând audiența de faptul că durerile veteranilor de pe Nistru (alocațiile financiare mici, asigurarea medicală de nivel înalt, accesul la alte servicii de stat) vor fi soluționate.
Pe final, câteva zeci de participanți au primit distincția „Vulturul de Aur”, dar și legitimațiile de tip nou pentru participanții la conflictual de pe Nistru.
Ne exprimăm speranța că întrunirea de azi va fi de folos veteranilor de război, în special voluntarilor, iar viețile celor ce au apărat țara de forțele agresoare din exterior se vor schimba spre bine.
Octavian Zelinski

Dispozitia nr.467

Monday, 17 December 2018 08:52

Consultări publice 12.12.2018

Wednesday, 12 December 2018 15:51

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

     Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12decembrie 2018

 

consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la modificarea parțială a  anexelor deciziei Consiliului raional Anenii  Noi   nr.06-02 din 29.11.2018 Cu  privire la aprobarea bugetului Consiliului raional Anenii  Noi în a doua  lectură.”

Scopul proiectului este  ajustarea bugetului CR  pentru anul 2019 în concordanță cu aprobarea de personal în redacție nouă

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este gestionarea eficientă  a mijloacelor financiare în instituțiile publice

Prevederile de bază ale proiectului sânt: modificarea anexelor conform organigramei

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea banilor publici

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreșterea încrederii în gestionarea  eficientă a mijloacelor financiare.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr.181 din 25 iulie 2014 „Privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”, art. 20 din Legea Republicii Moldova „Privind finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003 cu modificări şi completări  ulterioare

(denumirea documentelor relevante)

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

 

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17.12.2018, pe adresa dnei BOICU Cristina - șef Direcția Finanțe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 48 06

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcția Finanțe(adresa sediului autorităţii publice)

Proiectul deciziei ”Cu privire la modificarea parțială a anexelor deciziei Consiliului raional Anenii  Noi   nr.06-02 din 29.11.2018 ”Cu  privire la aprobarea bugetului Consiliului raional Anenii  Noi în a doua  lectură.”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 decembrie 2018

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la rectificarea bugetului raional”

Scopul proiectului este rectificarea bugetului raional pentru anul 2019

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este gestionarea mijloacelor financiare publice

Prevederile de bază ale proiectului sânt: rectificarea sumelor veniturilor și cheltuielilor pentru a fi în corespundere cu necesitățile

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea banilor publici

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreșterea încrederii în gestionarea  corectă a banilor publici

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova „Privind finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003 cu modificări şi completări  ulterioare

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17.12.2018, pe adresa dnei BOICU Cristina - șef Direcția Finanțe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 48 06

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcția Finanțe(adresa sediului autorităţii publice)

Proiectul deciziei Cu privire la rectificarea bugetului raional” şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

  Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 decembrie 2018

consultarea publică a proiectului de decizie  Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare (fond rutier).

 

Scopul proiectului este repartizarea mijloacelor financiare

 

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este gestionarea mijloacelor financiare publice

Prevederile de bază ale proiectului sânt: repartizarea mijloacelor financiare

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în gestionarea banilor publici

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreșterea încrederii în gestionarea  corectă a banilor publici

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr.181 din 25 iulie 2014 „Privind finanţele publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”,  Legea Republicii Moldova „Privind finanţele publice locale” nr.397-XV din 16.10.2003 cu modificări şi completări  ulterioare

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17.12.2018, pe adresa dnei BOICU Cristina- șef Direcția Finanțe, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 48 06

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, Direcția Finanțe 

Proiectul deciziei Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare (fond rutier).

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

 Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 decembrie 2018

consultarea publică a proiectului de decizie  Cu privire la aprobarea  Regulamentelor subdiviziunilor  din subordinea Consiliului raional          Anenii Noi”.

Scopul proiectului este aprobarea Regulamentelor subdiviziunilor  din subordinea Consiliului raional Anenii Noi

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ajustarea Regulamentelor și atribuțiilor subdiviziunilor în conformitate cu Statele de personal

Prevederile de bază ale proiectului sânt: funcțiile, structura, atribuțiile subdiviziunilor

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: eficientizarea managementului subdiviziunilor, sporirea gradului de transparență în activitate

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreșterea încrederii în gestionarea  corectă a resurselor umane

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr.155 din 21.07.2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice şi Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1001 din 26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17.12.2018, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210 

Proiectul deciziei Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentelor subdiviziunilor  din subordinea Consiliului raional Anenii Noi

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

     Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 decembrie 2018

consultarea publică a proiectului de decizie  ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului transport și gospodărie”.

Scopul proiectului esteaprobarea Regulamentului subdiviziunii nou formate în conformitate cu statele de personal  

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este         Reglementarea activității subdiviziunii nou formate în conformitate cu Statele de personal și cerințelor atribuțiilor de funcție a subdiviziunilor CR

Prevederile de bază ale proiectului sânt: funcțiile, structura, atribuțiile subdiviziunii

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: asigurarea managementului subdiviziunii, gradului de transparență și confort în activitate

Impactul estimat al proiectului de decizie este gestionarea  corectă a resurselor financiare și mijloacelor fixe necesare  funcționării CR

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17.12.2018, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

Proiectul decizieiCu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului transport și gospodărie.”

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

     Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 decembrie 2018

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe (unități de transport)”.

Scopul proiectului este transmiterea unităților de transport din cadrul subdiviziunilor către Aparatul președintelui

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este gestionarea mai eficientă a unităților de transport

Prevederile de bază ale proiectului sânt: transmiterea unităților de transport

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: eficientizarea managementului unităților de transport și sporirea gradului de transparență în gestiunea mijloacelor fixe

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreșterea încrederii în gestionarea  corectă a patrimoniului public

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17.12.2018, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210 

Proiectul deciziei Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe (unități de transport)”.

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

  

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

    Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 decembrie 2018

consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la gestiunea personalului din subordinea Consiliului raional Anenii  Noi

Scopul proiectului este gestionarea corectă a raporturilor de muncă în conformitate cu modificările statelor de personal

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este suplinirea  funcţiilor publice de conducere vacante   

Prevederile de bază ale proiectului sânt: anunțarea funcțiilor vacante și preavizarea

Beneficiarii proiectului de decizie sânt funcționarii CR

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență în procesul de gestionare a funcțiilor vacante

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreșterea încrederii în gestionarea  corectă a personalului

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Legea Republicii Moldova nr.158 din 04 iulie 2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”, Hotărârea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17.12.2018, pe adresa dnei LUNGU Aurelia - șef Secție resurse umane audiență și protocol, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 37 20

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.208

 

Proiectul deciziei Cu privire la gestiunea personalului din subordinea Consiliului raional Anenii  Noi

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

ANUNŢ

 privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

    Consiliul raional Anenii Noi iniţiază, începând cu data de 12 decembrie 2018

consultarea publică a proiectului de decizie Cu  privire  la completarea și modificarea unor decizii aprobate anterior

Scopul proiectului este ajustarea cadrului decizional situației actuale

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este ajustarea cadrului decizional  

Prevederile de bază ale proiectului sânt: modificări și completări a deciziilor aprobate anterior

Beneficiarii proiectului de decizie sânt cetățenii raionului Anenii Noi

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice sânt: sporirea gradului de transparență

Impactul estimat al proiectului de decizie estecreșterea încrederii în gestionarea  corectă a afacerilor publice

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare:

Legea  Republicii  Moldova „Privind administraţia publică locală” nr.436-XVI din 28 decembrie 2006,Legea Nr. 100 din  22.12.2017 cu privire la actele normative

prevederile corespondente ale legislaţiei comunitare  Carta europeana a autonomiei locale  (Strasbourg, 15 octombrie 1985)

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 17.12.2018, pe adresa dlui BOICU Petru

 – secretarul CR, pe adresa electronică: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la numărul de telefon 0265-2 20 57

sau pe adresa: MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi, bir.210

 

Proiectul deciziei Cu  privire  la completarea și modificarea unor decizii aprobate anterior

şi nota informativă (după caz, studii analitice, acte de analiză a impactului de reglementare, alte materiale care au stat la baza elaborării proiectului de decizie etc.) sânt disponibile pe pagina web oficială  https://anenii-noi.md/

sau la sediul Consiliului raional Anenii Noi,

situat pe adresa:  MD 6501, Piața 31 August nr.4, or.Anenii Noi

 

 

 

CONCEPTUL DE BRAND A RAIONULUI ANENII NOI

Friday, 07 December 2018 07:02


În contextul implementării acordului de membru al Programului Primarii pentru dezvoltare economică aprobat prin decizia Consiliului raional Anenii Noi nr. 03.06 din 12.07.2018. Pentru promovarea unui concept de dezvoltare economică sustenabilă a raionului, pornind de la specificul și ramurile tradiționale a economiei raionale dezvoltate până în prezent se propune a examina pentru raionulu Anenii Noi, brandul de ”Tărâmul cărnii Buune”
Argumentarea economică este cel mai succinct redată conform indicatorilor economici de bază a raionului astfel PIB 2017 – 2614350 mii lei din care; agricultura – 702329 mii lei din ea fitotehnia – 130740 mii lei și zootehnia -571189 mii lei; industria de prelucrare – 1046625 mii lei; alte ramuri a economiei (servicii și comerț) – 444871 mii lei. Rezultă o pondere de 40% din totalul PIB pe raion deținut de industria de prelucrare.
În indicatori numerici exprimați se conturează caracteristica domeniului zootehnic și de prelucrare a cărnii care este persistent în raionul Anenii Noi. În raion se produc 40 mii tone carne annual sau 53,6% din volumul totoal a cărnii produse în țară.
Se recomandă a aborda ca concept de dezvoltare și identificare a raionului Anenii Noi, fiind sursa de materie primă a industriei de prelucrare a cărnii și a celor mai buni producători de carne. Sectorul dat al economiei raionale este cel care concentrează o parte mare a forței de muncă din raion cu un nivel de remunerare înalt. Datorită perceperii impozitului pe venit a persoanelor fizice la bugetul local 100% este rezonabil a stimula pe termen scurt și mediu acest sector al economiei loa nivel local.
La nivel național sunt deja 4-5 producători de mezeluri care dețin mărci comerciale recunoscute astfel concurența acestora cu producătorii din raion este foarte acerbă, considerăm oportun ca autoritatea locală să intervenă cu dezvoltarea și promovarea brandului de raion, fiind microregiunea cu cel mai bogat potențial de investiție și producție a produselor din carne. Acest brand va permite susținerea suplimentară a producătorilor din raion pentru promovarea lor și un avantaj în relațiile de concurență pe piață.
În acest scop se inițiază o consultare publică vis a vis de formularea brandului local prin consultări publice contractarea experților și promovarea inițiativei în spațiul virtual. La fel se inițiază un concurs în instituțiile de educație din raion care va identifica cea mai bună ideie de marcă locală și logou pentru brandul raionului. În luna ianuarie se va lansa un nou festival de nivel raional ”Festivalul cărnii” pentru prezentarea și susţinerea brandului local.
Datorită aspectului dat este important ca în raion pe termen scurt să fie stimulate investițiile în domeniul dat și promovarea imaginii raionului ca bază pentru industria de prelucrare și procesare a cărnii, fiind cea mai de perspectivă ramură a economiei la nivel local, cu potential de dezvoltare care are tradiții în specificul economic al raionului.
Inițiatorul consultărilor, Președintele raionului Serghei Rapcea.
Pentru sugestii și comunicare utilizați: tel. 026522058, e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la fel vă îndemnăm să lăsați comentarii în privat sau la postare.

Mai bine de 800 de copii din întreg raionul, copii cu nevoi speciale sau provenind din familii socialmente vulnerabile, au beneficiat de cadouri de Crăciun din partea unei fundații de caritate din Germania.
Fundația, numită ”Round table”, împreună cu colegii lor de la Chișinău – ”Round table” și ”Rotary club” – au reușit să aducă bucurii pe fețele copiilor adunați în sala mare a casei de cultură.
Sala s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru mulțimea de copii dornici de cadouri și de muzică de sărbătoare, ultima oferită de formația ”Onyx band” din Anenii Noi.
Președintele raionului, dl Sergiu Rapcea, prezenta la festivitate, a mulțumit oaspeților dragi din Germania pentru darurile și bucuriile aduse, înmânându-le o diplomă de gratitudine din partea consiliului raional și menționând că instituția pe care o conduce va continua și pe viitor să identifice parteneri de încredere, care să aducă bucurii copiilor.
CR Anenii Noi

 

Page 2 of 61

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL Floreni, SRL Salamer Com, SRL ”Golden Piglet”, SRL Aviselect,  SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie  SRL CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SRL „Carlevana Winery",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune,

ION VICOL,

preşedintele raionului Anenii Noi

 

Calendar

« September 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]