User Registration

or Cancel
Ora: 4:19
Super User

Super User

Fusce tristique ligula nec massa mollis commodo. In at velit mi, nec tempus dui. Sed eleifend tortor eget mauris laoreet semper. Aliquam et turpis vel sapien tincidunt imperdiet. Cras dapibus dui leo, a ultricies dolorgula.

Pericol de pestă porcină africană

Friday, 02 November 2018 13:51


În legătură cu depistarea în satul Hîrbovățul Nou a cadavrului unui porc cu suspiciune de pestă porcină africană, președintele raionului a convocat ședința de urgență a comisiei antiepizootice raionale.
În cadrul ședinței au fost discutați pașii care urmează a fi întreprinși pentru a identifica proprietarii animalului mort (potrivit șefului poliției raionale fiind vorba de o familie din satul Beriozchi), dar și măsurile pentru a preveni repetarea unor cazuri similare.
Potrivit membrilor comisiei e nevoie de a avea o evidență strictă a efectivelor de animale și de a asigura trasabilitatea fiecărui animal, de la naștere și până la vânzare sau sacrificare.
Octavian Zelinski

 

 

 

A doua zi planificată pentru inspectarea instituțiilor de învățământ din raion de către președintele raionului dl Serghei Rapcea în comun cu șeful Direcției Educație dl Rodion Moroșan, a continuat cu alte patru instituții, unde au fost purtate discuții cu managerii și reprezentanții autorităților publice locale. 
Din problemele identificate au fost accentuate: mobilierul învechit din unele instituții, la fel dotările și echipamentele din blocurile alimentare și alți factori care pun presiune neargumentată asupra bugetelor alocate instituțiilor, în special a cheltuielilor de alimentare a elevilor. Diatorită informației care a fost colectată s-a evidențiat impactul major al calității managementului din instituții asupra dotării și bunei funcționări a școlilor din localități.

Extindere concurs

Thursday, 01 November 2018 09:05

 

Festivalul tineretului 2018

 

 

Festivalul tineretului 2018 se desfăşoară în perioada Septembrie – Decembrie 2018 în raionul Anenii Noi, în scopul selectării și aprecierii celor mai activi tineri din raionul Anenii Noi, implicării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, în viața social-economică, civică şi culturală a societății.

 

Activitatea este organizată de Serviciul tineret al Consiliului raional Anenii Noi, în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Varniţa şi Asociaţia de Tineret „Şansa” și ai administrației locale de nivelul I, în baza Deciziei Consiliului raional Anenii Noi nr.01-19 din 15 martie 2018 Cu privire la aprobarea regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2018 https://anenii-noi.md/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=665

 

Festivalul tineretului 2018 are drept scop selectarea și aprecierea celor mai activi tineri din

raionul Anenii Noi, la următoarele secțiuni, cu acordarea de locuri, de la I la III:

* Cel mai activ ONG de tineret şi grup de iniţiativă;

* Cel mai activ consiliu al elevilor și tinerilor;

* Cel mai activ voluntar;

* Cel mai activ tânăr cercetător/creator (domeniul știință și tehnică, artă şi literatură);

* Cel mai activ tânăr coordonator de voluntariat;

* Cea mai receptivă administrație publică locală în domeniul politicilor de tineret;

 

Termeni de desfăşurare

 

În cadrul Festivalului tinerii din raion vor prezenta dosarele de participare la concurs, conform secțiunilor indicate la art. 6 al Regulamentului. Dosarul va include CV-ul aplicantului si o Scrisoare de aplicare care va conţine o scurta descriere a activităţilor anterioare şi motivarea de a aplica la concurs (în jur de 1000 de cuvinte). În calitate de beneficiari ai activității se admit tineri din raionul Anenii Noi cu vîrsta cuprinsă între 14 – 35 de ani, conform legii cu privire la tineret nr. 215 din 29.07.2016. Evaluarea și selecționarea solicitărilor se va face de către comisia de examinare și selectare stabilită în baza Regulamentului.

 

Doritorii să participe în procesul de selectare sunt rugaţi să expedieze CV-urile personale și o Scrisoare de aplicare care va conține o scurtă descriere a activităților anterioare cu motivarea de aplicare la concurs (≤ 1000 de cuvinte). Ceremonia de premiere a laureaților Festivalului tineretului 2018 va avea loc pe parcursul lunilor Noiembrie-Decembrie 2018 în orașul Anenii Noi. Laureații festivalului vor fi menționați cu diplome și premii bănești, conform devizului Regulamentului.

Recepționarea dosarelor de concurs se face până la data de 11 noiembrie 2018, personal ori pe adresa de e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la etajul II, sala BCIS în incinta Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa or.Anenii Noi, Piața

31 August 4,

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi să-l contactaţi pe dl. Marin Eladi, Specialist principal în domeniul tineretului, CR Anenii Noi tel. 069582528, dl. Lilian Gîncu, Director IP Centrul Multifuncţional de Dezvoltare Locală Integrată, tel. 068545753

 
 

Imprudenţa i-a costat viaţa

Tuesday, 30 October 2018 09:57

Imprudenţa i-a costat viaţa

 

În ultimul timp tot mai frecvente sunt cazurile de incendii provocate de receptoarele electrice utilizate de către consumatori cu abateri de la cerinţele Normelor, starea tehnică deplorabilă a reţelei de iluminare și prize, soldate cu pierderi materiale irecuperabile iar în unele cazuri pot pune în pericol viața oamenilor.

Astfel o tragedie care după părerea Inspecţiei energetice putea fi evitată a avut loc pe data de 14.10.2018 în s. Cîrnăţenii Noi r-nul Căuşeni, în gospodăria unui consumator casnic. După examinarea circumstanţelor cazului la faţa locului de comun cu reprezentanţii Direcţiei Situaţii Excepţionale, s-a constatat că focar de incendiu ar fi fost televizorul lăsat conectat în priza electrică fără supraveghere (pe timp de noapte) care a ars complet și ca rezultat - intoxicaţia cu CO2 a proprietarei casei soldată cu deces.

Un alt caz de incendiu a avut loc în s. Chircăeşti r-nul Căuşeni pe 06.10.2018 în gospodăria consumatorului casnic. Ca focar de incendiu se presupune că ar fi priza electrică suprasolicitată, unde se conectau mai multe receptoare electrice concomitent, fapt strict interzis de Normele în vigoare (încălzitor de apă, maşină de tăiat fer şi altele). În urma incendiului a fost distrusă terasa (veranda din lemn) şi acoperișul casei de locuit.

De asemenea pe data de 15.10.2018 în or. Căuşeni în gospodăria consumatorul casnic s-a produs un incendiu. Ca focar de incendiu se presupune că ar fi încălzitorul de apă (lăsat fără supraveghere) conectat în reţeaua electrică, care în urma unui defect a fost supraîncălzit cu incendierea plasticului de pe corp. Bucăţile de plastic incendiat au căzut pe hainele lăsate pe maşina de spălat, amenajată sub încălzitorul electric cu pricina. În urma incendiului a fost afectată încăperea în care se afla încălzitorul, în rezultatul arderei plasticului, izolaţiei conductorului de conecxiune în reţiaua electrică.

În scopul prevenirii cazurilor de electrocutare, incendiilor provocate de receptoarele electrice, este strict necesar conştientizarea de către populație a pericolului care îl prezintă accidentul în cazul comportării neadecvate cu instalaţiile electrice şi a regulilor securităţii electrice ce trebuie respectate.

REŢINEŢI:

* Menţineţi în stare satisfăcătoare reţeaua de iluminare, receptoarele electrice utilizate;

* Nu utilizaţi prelungitoare defectate, aparate electrocasnice defectate,

reşouri electrice cu elemente termice deschise pentru încălzirea

încăperilor;

* Nu lăsaţi fără supraveghere receptoarele electrice conectate la reţeaua electrică;

* Nu suprasolicitaţi reţeaua de iluminare și prize din locuinţe prin conectarea concomitentă într-o priză a mai multor receptoare electrice;

 

Inspecţia Energetică Teritorială Căuşeni manifestă o profundă îngrijorare privind circumstanţele cazurilor de incendii descrise şi în scopul evitării cazurilor similare pe viitor vine cu un apel către populaţia raionului întru respectarea întocmai a cerinţelor Normelor privind securitatea electrică în cadrul utilizării receptoarelor electrice.

 

Inspector IET Căuşeni P.Cocier

29.10.2018

Ședința Guvernului în teritoriu, desfășurată la Anenii Noi
Ședința comună a echipei guvernamentale și autoritățile publice locale din Anenii Noi, care a avut loc vineri 26 octombrie 2018, s-a defășurat în sala mare a Casei de cultură din orașul Anenii Noi, în prezența a peste 500 de cetățeni, inclusiv primari, consilieri raionali și locali, funcționari din sectorul bugetar. 

Ședința a fost deschisă de Președintele raionului Anenii Noi, dl Serghei Rapcea care în mesajul de salut a ținut să exprime recunoștința cetățenilor raionului pentru efortul guvernului de susținere a dezvoltării localităților din raion prin implementarea programelor naționale ”Prima Casă”, la fel a fost apreciat programul ”Drumuri buune pentru Moldova” și investițiile în infrastructura rutieră a raionului, inclusiv podul peste rîul Bîc care a fost deschis oficial în aceiași zi.
În discursul său președintele a făcut trimitere la o serie de probleme cu care se confruntă raionul, gunoiștea din satul Țînțăreni, lipsa rețelelor de apeduct funcționale și canalizare din satele raionului. La finalul discursului a fost oferit cuvânt Primului ministru dlui Pavel Filip.
În discursul său Primul ministru a trecut în revistă o serie de programe și proiecte care se află la momentul actual în implementare la nivel național, cu susținerile de rigoare a inițiativelor care urmează a fi promovate. La fel s-a referit și la noua lege a salarizării în sectorul bugetar, care vine nu doar cu majorări de salarii, dar vine să facă ordine în sistem.
La fel a fost susținut o sesiune de întrebări-răspunsuri, menite să aducă în agenda demnitarilor prezenți problemele cu care se confruntă cetățenii și să ofere explicații de rigoare sau includerea acestora în agenda soluționării lor.
Ședința a purtat un caracter lucrativ pe toată durata acesteia, fiind păstrată o atmosferă de colegialitate.

 

 

Deschiderea podului peste rîul Bîc

Monday, 29 October 2018 15:26

Ziua de vineri 26.10.2018 a fost marcată de un eveniment pe măsura așteptărilor celor doi ani, atît au durat lucrările de reconstrucție a podului. Acest eveniment a fost marcat prin participarea Primului Ministru dl. Pavel Filip la deschiderea oficială a unui obiect de infrastructură care face legătura cu cele 11 localități din zona rîului Nistru și traseie de importanță națională.
Obiectul de infrastructură a costat 18 mln lei fiind alocate din bugetul național, pentru construcția acestuia au fost folosite tehnologii de ultimă generație.
În cadrul discuțiilor purtate cu oficialitățile care au asistat la deschiderea podului, Președintele raionului dl Serghei Rapcea a ținut să mulțumească Guvernului RM pentru susținerea financiară a proiectelor de infrastructură din raion și în special pentru reconstrucţia podului.

 

Astăzi 25 octombrie Președintele raionului Anenii Noi a asistat la debutul seminarului raional desfășurat semestrial cu toți angajații din domeniul culturii din raionul Anenii Noi. Activitatea s-a desfășurat conform planului Secției Cultură și Turism Anenii Noi și a întrunit în incinta Centrului Cultural Multifuncțional din Anenii Noi toți responsabilii din domeniul culturii din raion. Seminarul a fost moderat de către dl Vasile Moroșanu – șef Secție Cultură, care a oferit cuvînt președintelui raionului.
În discursul său, președintele a venit cu un mesaj de asigurare a suportului pentru domeniul culturii și a lucrătorilor din domeniu. Reiterând problema salarizării mici a lucrătorilor din domeniu, au fost aduse precizări asupra majorărilor salariale care au fost anunțate de guvern, ce prevăd majorări pînă la 90% a salariilor pentru anumite categorii de angajați din domeniul bugetar. 
La fel au fost abordate de către cei prezenți o serie de probleme pentru rezolvarea cărora s-a solicitat implicarea administrației publice localede nivelul II, probleme care se referă la distribuirea surselor alocate domeniului culturii în bugetele locale.

 

În cadrul vizitei planificate a Președintelui raionului dlui Serghei Rapcea la secția de maternitate din cadrul IMSP Spitalul raional Anenii Noi, a fost inspectată secția, pentru a cunoaște care sunt condițiile pentru mame și nou născuți în secție. În cadrul vizitei s-a constatat o calitate redusă a condițiilor de internare și deservire a beneficiarilor. Pornind de la mobilierul învechit și distrus pînă și echipamentul medical este într-o stare nesatisfăcătoare. 
Această situație de fapt explică de ce 2/3 din mamele raionului Anenii Noi preferă instituții medicale din Chișinău pentru a aduce pe lume nou-născuții.
În cadrul discuțiilor purtate cu personalul medical Președintele a dat asigurări că până la finele mandatului său, secția de maternitate va fi renovată, urmând ca personalul medical să schimbe atitudinea față de beneficiari, deoarece în raport cu beneficiarii nu contează doar echipamentul medical și condițiile de cazare, dar un lucru important este atitudinea medicilor față de pacienți.

 

Page 4 of 59

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]