User Registration

or Cancel
Ora: 4:23
Super User

Super User

Fusce tristique ligula nec massa mollis commodo. In at velit mi, nec tempus dui. Sed eleifend tortor eget mauris laoreet semper. Aliquam et turpis vel sapien tincidunt imperdiet. Cras dapibus dui leo, a ultricies dolorgula.

 

 

În cadrul întâlnirii din data de 10.10.2018 cu reprezentanții tinerilor din raion, președintele Sergiu Rapcea a promis susținere în implementarea proiectelor și lobby în toate instanțele care le pot fi utile tinerilor în creșterea profesională.

 

Anunţ

Wednesday, 10 October 2018 11:23

Anunț privind lansarea concursului ,,Premiile Naţionale pentru Tineret”, ediția 2018

 

 

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării lansează concursul ,,Premiile Naţionale pentru dezvoltarea sectorului de Tineret”, ediţia 2018. Concursul se desfăşoară anual, cu prilejul marcării Zilei Naţionale a Tineretului (a doua duminică a lunii noiembrie) şi are drept scop recunoaşterea realizărilor, performanţelor şi a contribuţiei tinerilor, specialiştilor şi lucrătorilor de tineret, precum şi a organizaţiilor de tineret de la nivel local pentru dezvoltarea sectorului de tineret.

 

Laureaţilor „Premiilor Naţionale pentru Tineret” li se înmânează Diploma de confirmare a distincţiei acordate în cadrul concursului, Trofeul şi câte un premiu bănesc după cum urmează:

 

·         Specialistul de tineret al anului 2018 din cadrul APL de nivelul I – 12 000 lei;

·         Specialistul de tineret al anului 2018 din cadrul APL de nivelul II – 12 000 lei;

·         Lucrătorul de tineret al anului 2018 – 12 000 lei;

·         Consiliul Local al Tinerilor al anului 2018– 15 000 lei;

·         Centrul de Tineret al anului 2018 – 20 000 lei.

 

Condiţiii de participare la concurs:

·         Persoana, grupul de persoane sau instituţia trebuie să reprezinte una din cele 5 categorii enumerate mai sus.

·         Persoana, grupul de persoane sau instituţia care au beneficiat de un premiu naţional pentru tineret în ultimii 2 ani nu sunt eligibili pentru ediția din acest an.

 

Criteriile de selectare

Criteriile de selecţie pentru fiecare categorie în parte sunt stabilite în Regulamentul privind acordarea distincţiilor şi premiilor naţionale pentru dezvoltarea sectorului de tineret.

Formulare de participare:

·         Specialistul de tineret al anului 2018 din cadrul APL de nivelul I;

·         Specialistul de tineret al anului 2018 din cadrul APL de nivelul II;

·         Lucrătorul de tineret al anului 2018;

·         Consiliul Local al Tinerilor al anului 2018;

·         Centrul de Tineret al anului 2018.

 

Dosarele de participare la concurs se vor depune la următoarea adresă:

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, cutia poştală de la etajul 1, intrarea din str. G. Bănulescu - Bodoni. Totodată, dosarul urmează a fi expediat, în mod obligatoriu, şi la adresa de e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Pentru detalii: tel. (022) 820 864.

 

Data limită:

27 octombrie 2018, ora 17:00 

 

 

Planuri noi la început de cale

Wednesday, 10 October 2018 05:54

Nou-alesul președinte al raionului, dl Sergiu Rapcea, a desfășurat la 9 octombrie 2018, o întâlnire de lucru cu primarii din raion, în cadrul căreia a punctat direcțiile primordiale de interacțiune între consiliul raional și administrațiile de nivelul I.
Prima direcție stabilită a fost colaborarea cu primăriile în vederea identificării a câte 1 proiect per localitate, proiect care să fie susținut și promovat de Consiliul raional, atât la nivel de identificare a finanțării, cât și chiar la nivel de contribuție financiară. În acest sens președintele raionului a stabilit deja câteva viitoare vizite a reprezentanților unor agenții de finanțare, cum ar fi Biroul pentru Reintegrare, Fondul de eficiență energetică, etc., în cadrul cărora vor fi analizate posibilitățile de finanțare a proiectelor. Această inițiativă a fost susținut de primari. Doamna primar de Telița menționând chiar că localitățile au nevoie de lobby al nivel central pentru a implementa proiecte de dezvoltare.
Potrivit președintelui, un accent aparte va fi pus pe proiectele comune între localități, astfel încât să poată fi atrase proiecte mari.
O altă direcție prioritară este comunicarea cu cetățenii. În acest sens președintele arătându-se dispus să meargă în localitățile raionului pentru a organiza, împreună cu specialiștii consiliului raional, audiențe ale cetățenilor.
Nici drumurile nu au fost trecute cu vederea. În acest sens primarilor li s-a recomandat să inițieze consultări publice pentru a identifica porțiunile de drum care urmează să fie reparate în anul 2019 în cadrul etapei a II-a a programului de reparație a drumurilor. Lista acestor porțiuni urmează a fi prezentată ministerului de profil până la sfârșitul lunii octombrie. Accent urmează a fi pus pe porțiunile de drum care nu sunt afectate de intersectarea cu rețelele de alimentare cu apă și canalizare, rețele care vor intra din 2019 într-un alt program național de reabilitare.
Primarii au fost atenționați și asupra necesității valorificării integrale a mijloacelor bănești din fondurile rutiere locale, astfel încât să nu ne pomenim la final de an cu situații neplăcute de nevalorificare a banilor în condițiile în care drumurile rămân tot rele.
La capitolul educație vor fi căutate soluții pentru acele 6 școli din raion care nu au încă blocuri sanitare, iar 6 grădinițe din raion vor intra în anul curent în programul Guvernului român de reparație a grădinițelor (Zolotievca, Ciobanovca, Telița, Floreni, Cobusca Nouă și ”Andrieș” Anenii Noi).
S-a vorbit și despre necesitate deschiderii rutelor de transport în satele izolate, despre soluțiile privind deschiderea de farmacii în toate localitățile raionului, despre reparația oficiilor poștale, etc., cuvântul-cheie fiind ”implicare”. Anume implicare se cere și de la primari, care au fost invitați de acum înainte să asiste al toate ședințele Consiliului raional, pentru a fi la curent cu deciziile care se iau.
 
 
 
 
 
 
 
 


LA MULŢI ANI, STIMATE DASCĂL!

Friday, 05 October 2018 14:57

 

Multstimaţi  dascăli!

Vă aduc cele mai sincere felicitări  şi urări de bine

cu prilejul Zilei profesionale,

dorindu-Vă  multă sănătate, 

prosperitate şi multă răbdare.

Sincere mulţumiri pentru munca imensă

pe care o depuneţi în educarea

şi instruirea tinerei generaţii,

pentru abnegaţie şi dăruire de sine.

Sunteţi cei ce modelaţi vieţi şi destine,

de succesele Dvs depinde viitorul

raionului şi a întregii ţări.

 

La mulţi ani, distinşi dascăli!

Cu respect şi înaltă consideraţiune

Preşedintele raionului Anenii Noi,

Serghei RAPCEA

Anunţ

Tuesday, 02 October 2018 09:21

 

Festivalul tineretului 2018

 

 

Festivalul tineretului 2018 se desfăşoară în perioada Septembrie – Decembrie 2018 în raionul Anenii Noi, în scopul selectării și aprecierii celor mai activi tineri din raionul Anenii Noi, implicării tinerilor în procesul de luare a deciziilor, în viața social-economică, civică şi culturală a societății.

 

Activitatea este organizată de Serviciul tineret al Consiliului raional Anenii Noi, în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Varniţa şi Asociaţia de Tineret „Şansa” și ai administrației locale de nivelul I, în baza Deciziei Consiliului raional Anenii Noi nr.01-19 din 15 martie 2018 Cu privire la aprobarea regulamentelor de organizare a concursurilor pentru tineret în raionul Anenii Noi în anul 2018 https://anenii-noi.md/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=87&Itemid=665

 

Festivalul tineretului 2018 are drept scop selectarea și aprecierea celor mai activi tineri din

raionul Anenii Noi, la următoarele secțiuni, cu acordarea de locuri, de la I la III:

* Cel mai activ ONG de tineret şi grup de iniţiativă;

* Cel mai activ consiliu al elevilor și tinerilor;

* Cel mai activ voluntar;

* Cel mai activ tânăr cercetător/creator (domeniul știință și tehnică, artă şi literatură);

* Cel mai activ tânăr coordonator de voluntariat;

* Cea mai receptivă administrație publică locală în domeniul politicilor de tineret;

 

Termeni de desfăşurare

 

În cadrul Festivalului tinerii din raion vor prezenta dosarele de participare la concurs, conform secțiunilor indicate la art. 6 al Regulamentului. Dosarul va include CV-ul aplicantului si o Scrisoare de aplicare care va conţine o scurta descriere a activităţilor anterioare şi motivarea de a aplica la concurs (în jur de 1000 de cuvinte). În calitate de beneficiari ai activității se admit tineri din raionul Anenii Noi cu vîrsta cuprinsă între 14 – 35 de ani, conform legii cu privire la tineret nr. 215 din 29.07.2016. Evaluarea și selecționarea solicitărilor se va face de către comisia de examinare și selectare stabilită în baza Regulamentului.

 

Doritorii să participe în procesul de selectare sunt rugaţi să expedieze CV-urile personale și o Scrisoare de aplicare care va conține o scurtă descriere a activităților anterioare cu motivarea de aplicare la concurs (≤ 1000 de cuvinte). Ceremonia de premiere a laureaților Festivalului tineretului 2018 va avea loc pe parcursul lunilor Noiembrie-Decembrie 2018 în orașul Anenii Noi. Laureații festivalului vor fi menționați cu diplome și premii bănești, conform devizului Regulamentului.

 

Recepționarea dosarelor de concurs se face până la data de 31 octombrie 2018, personal ori pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , la etajul II, sala BCIS în incinta Consiliului raional Anenii Noi, situat pe adresa or.Anenii Noi, Piața 31 August 4,

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi să-l contactaţi pe dl. Marin Eladi, Specialist principal în domeniul tineretului, CR Anenii Noi tel. 069582528, dl. Lilian Gîncu, Director IP Centrul Multifuncţional de Dezvoltare Locală Integrată, tel. 068545753

Activitate de caritate în cadrul SNV 2018

Monday, 01 October 2018 14:22

    

Sărăcia loveşte în primul rind bătrânii. Mulţi dintre ei sunt cu pensii foarte  mici, singuri, neajutoraţi sau părăsiţi de copii lor.

     În localitatea Ciobanovca, raionul Anenii Noi Administraţia Publică locală  în colaborare cu agentul economic Î.I.”Poselenco Vladimir” , a desfăşurat o activitate de caritate cu ocazia Zilei  Internaţionale a Omului în etate,  oferind pachete alimentare pentru bătrânii singuratici, astfel trezind pe feţele triste ale acestor persoane, peste care au trecut anii, lacrimi de bucurie, sentimente de mulţămire şi zîmbete plăcute.

 

  Acest eveniment a fost organizat  în contextul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2018,  ce se desfăşoară în perioada 1 – 7 octombrie 2018,  în cadrul raionului Anenii Noi.

 

ANUNT

Wednesday, 26 September 2018 08:22

Page 7 of 59

Preşedintele Raionului Anenii Noi

Raionul Anenii Noi este o unitate administrativ-teritorială, situată în centrul Republicii Moldova.

Populația raionului Anenii Noi, conform datelor recensământului populației din 2014, era de 78.996 persoane, dintre care 8.100 reprezentau populație urbană și 70.896 populație rurală. În componența raionului Anenii Noi intră 45 de localități.

Ne mîndrim cu unele întreprinderi economice unicat vestite în republica noastră cum ar fi SRL ”Golden Piglet”, SA „Romadon", SRL „Meteor", SA „Cariera Cobusca", cu obiective din industria alimentară, viticultură şi vinificaţie SA „Agrovin Bulboaca", CASTEL MIMI, CAP „Basarabia", SA „Dionysos Mereni",  un loc deosebit îl ocupă UNIVERSALCOOP Anenii Noi şi  SRL „Din-Vest". În arealul ştiinţific republican un loc onorabil îl ocupă Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii şi Medicină Veterinară „Tevit" din s. Maximovca. Raionul este cunoscut în republică, prin tezaurul său istorico-cultural şi anume monumentul lui Ştefan cel Mare, complexul memorial „Cap de pod Şerpeni", ansamblul de dansuri populare „Strămoşeasca".

La originea succeselor obţinute întotdeauna s-a aflat administraţia publică locală, prin reprezentanţii săi aleşi de populaţie, care fac tot posibilul ca raionul Anenii Noi să devină mai atractiv sub aspect investiţional.

Cu înaltă consideraţiune Serghei Rapcea, preşedintele raionului Anenii Noi

Calendar

« December 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Publicitate socială

showshowshowshow

Link-uri oficiale

 

 

Default Theme
Layout Direction
Body
Background Color [r]
Text color [r]
Top
Top Background Image
Background Color [r]
Text color [r]
Bottom
Bottom Background Image
Background Color [r]
Text color [r]