Pentru ședința ordinară a Consiliului raional din trimestrul II 2023

1. Cu privire la activitatea subdiviziunilor Consiliului raional Anenii Noi în anul 2022

Raportor: dl I. Vicol — președintele raionului
2. Cu privire la organizarea odihnei și întremării copiilor și adolescenților în sezonul estival 2023.
Raportor: dl R.Moroșan — șef Direcția Generală Educație, Cultură, Turism
3. Cu privire la modificarea Deciziei CR nr.01/02 din 09.03.2023 cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023.
Raportor: dna C.Boicu — șef Direcția Finanțe
4. Cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul 2023.
Raportor: dna C.Boicu — șef Direcția Finanțe
5. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională pe anul 2023.

Raportor: dna C.Boicu — șef Direcția Finanțe
6. Cu privire la activitatea Instituției Publice Centrul de Creație a Elevilor Ciocârlia Anenii Noi.
Raportor: dna L.Oltu — director IP Creație al Elevilor Ciocârlia Anenii Noi
7. Cu privire la activitatea Instituției Publice Școlii Sportive Anenii Noi
Raportor: dl I.Purice — director IP Școala Sportivă Anenii Noi
8. Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului Județean Arad (România) pentru susținerea proiectului de achiziție și instalare a sistemului/aparatului de roentgen la IMSP Spitalul raional Anenii Noi.
Raportor: dna N.Sîrbu — șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor
9. Cu privire la solicitarea finanțării nerambursabile din partea Consiliului Județean Vaslui (România) pentru susținerea proiectului de achiziție și instalare a două ascensoare la Spitalul raional Anenii Noi și garantarea contribuției Consiliului raional Anenii Noi.
Raportor: dna N.Sîrbu — șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor
10. Cu privire la gestiunea economică a unor încăperi.
Raportor: dl D. Ciur — vicepreședintele raionului
11. Cu privire la instituirea Serviciului tutelă/curatelă.
Raportor: dna Z.Bunescu- șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei
12. Cu privire la instituirea Serviciului Sprijin alimentar
Raportor: dna Z.Bunescu— șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familie
13. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea sărbătorii „Ziua Lucrătorului din Agricultură și Industria Prelucrătoare” anul 2023.
Raportor: dl V. Cociug — vicepreședinte al raionului
14. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concursa șefelor IMSP Centrele de Sănătate din raion
Raportor: dl D. Ciur — vicepreședinte al raionului
15. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare a sportivilor de performanță din raionul Anenii Noi
Raportor: dl D. Ciur — vicepreședinte al raionului
16. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de integrare a serviciilor de asistență comunitară
Raportor: dna I.Gurschi — șef IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi
17. Cu privire la vacanța funcției și organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef IMSP ’’Centrul de Sănătate Mereni”
Raportor: dna O. Morari — șef serviciul resurse umane

18. Cu privire la vacanța funcției și organizarea concursului pentru ocuparea funcției de șef IMSP ’’Centrul de Sănătate Bulboaca”
Raportor: dna O. Mor ari — șef serviciul resurse umane
19. Cu privire la numirea în funcție de manager IM Biroul Raional de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Anenii Noi
Raportor: dna O. Morari — șef serviciul resurse umane
20. Cu privire la aprobarea Statutului I.M.”Biroul raional de proiectare, prospecțiune și servicii Anenii Noi”
Raportor:dl M.Cociug — manager ÎM Biroul Raional de Proiectări, Prospecțiuni și Servicii Anenii Noi
21. Cu privire la organizarea și desfășurarea procesului de evaluare semestrială a performanțelor profesionale ale funcționarilor publici din autoritățile publice ale raionului.
Raportor: dna O. Morari — șef serviciul resurse umane
22. Cu privire la examinarea notificării parvente de la ОТ Căușeni al Cancelariei de Stat nr.l304/OT3-236 din 20.04.2023
Raportor: dna T. Bulbuc — secretar interimar al Consiliului raional
23. Cu privire la transmiterea mijloacelor fixe și a materialelor de gospodărie
Raportor: dna T. Bulbuc — secretar interimar al Consiliului raional
24. Cu privire la transmiterea unui bun imobil IP ’’Școlii Sportive Anenii Noi” în gestiunea economică
Raportor: dna N.Sîrbu — șef Direcția economie, dezvoltare regională și atragerea investițiilor
25. Cu privire la inițierea procedurii de reorganizare prin absorbție/separare a unor instituții din subordinea Consiliului raional Anenii Noi.
Raportor: dl D. Ciur, vicepreședinte al raionului
26. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacelefixe ale Direcției Finanțe
Raportor: dna C.Boicu — șef Direcția Finanțe
27. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Anenii Noi
Raportor: dna Z.Bunescu- șef Direcția Asistență Socială și Protecția Familie
28. Cu privire la casarea bunurilor materiale (literatură artistică și metodică)
Raportor: dna A.Lungu — director IP Liceul Teoretic A.Pușkin Anenii Noi
29. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Spitalul Raional Anenii Noi Raportor: Diana Bradu, administratoare IMSP Spitalul Raional Anenii Noi
30. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Speia.
Raportor: dna Z. Popescu — director IP Gimnaziul Speia
31. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul ”Ion Creangă” Țînțăreni
Raportor: dna A.Magurean — director IP Gimnaziul ”Ion Creangă Țînțăreni
32. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale IP Gimnaziul Cobusca Veche
Raportor: dna G.Erezanu — director IP Gimnaziul Cobusca Veche
33. Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate raportate la mijloacele fixe ale Centrului de Reabilitare și Integrare Socială Anenii Noi
Raportor: dna S. Balan — șef Centrul de Reabilitare și Integrare Socială Anenii Noi
34. Cu privire la casarea mijloacelor fixe ale IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi.
Raportor: dna I.Gurschi — șef Cențrul de Sănătate Anenii Noi