16 июля 2021

          Cu referire la recoltarea orzului de toamnă: specialiștii secției  agricultură și alimentație s-au deplasat la gospodăriile CAP “Aroma”, SRL “Dare-Stil”,  SRL “RGG Agro Liux”. La moment, în raion  au fost recoltate peste 21% din suprafața totală însămânțată cu orz de toamnă, care constituie 767 ha. Roada medie pe raion constutuie […]

16 июля 2021

Stimați conducători!             Întru neadmiterea cazurilor de producere a incediilor în lanurile cu cereale:   — a admite la lucrările de recoltare numai tehnică supusă testării tehnice; — asigurarea masivelor cu fășii arate  cu lățimea de 4 m; — dotarea punctelor de recoltare cu posturi de intervenție în caz de […]

14 июля 2021

Specialiștii Secției  agricultură și alimentație au  vizitat gospodăriile agricole SRL “Anina” și SRL ”Agrovitalex”, unde se desfășoară campania de recoltare a rapiței și prelucrarea terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă. Rapița — una dintre cele mai profitabile culturi de câmp, care ocupă în raion o suprafață de 360 ha. Agricultorii  sunt mulțumiți, pentru că, datorită […]

Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs 

7 июля 2021

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea  funcţiei publice vacante: Specialist  principal Secția Financiară Scopul funcţiei: Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile. Obiectivele  de bază: Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici. Întocmirea și prezentarea în termenele […]

Atenție  Concurs !

6 июля 2021

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de  specialist principal  al Secției  Rapoarte și analiză pe perioada concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani”.  Cerințe față de funcție: deținerea cetățeniei Republicii Moldova; dispunerea de capacitate deplină de exercițiu; lipsa antecedentelor […]

5 июля 2021

Biroul Migrație și Azil Vă informează!!! Aducem la cunoștință că, Biroul migrație și azil reprezintă subdiviziunea Ministerului Afacerilor Interne, abilitată cu dreptul de a decide aspectele ce țin de admisia și șederea străinilor în Republica Moldova, acordarea pentru solicitanți a unei forme de protecţie, coordonarea proceselor de integrare a străinilor, aplicarea măsurilor de constrângere față […]

2 июля 2021

În cadrul Concursului de finanțare a programelor și proiectelor pentru tineret-2021, pe principiu de paritate, Consiliul raional Anenii Noi și MECC au oferit sprijin financiar proiectelor comunitare în valoare de 198200 lei pentru 10 grupuri de inițiativă și Asociații obștești: s.Puhăceni, s.Calfa, c.Geamăna, s.Varnița, s.Hîrbovăț, Anenii Noi (trei proiecte), s.Delacău, s.Speia. Programul susține cetățenia activă, […]

29 июня 2021

Astăzi, 29 iunie 2021, în incinta Consiliului raional Anenii Noi,  a fost desfășurată o ședință cu agenții economici din sectorul agricol. Tematica ședinței -„Măsurile de protecție a recoltei în perioada de recoltare a culturilor cerealiere, păioase, tehnice și furajere în anul 2021”. Ședința a fost organizată de către Secția Agricultură și Alimentație în comun cu […]

Ziua funcționarului public

22 июня 2021

Stimați colegi ! Cu prilejul Zilei profesionale a Funcționarului Public, Vă adresez cele mai calde felicitări și urări de bine. Sincere mulțumiri pentru dedicație și devotamant profesiei, efort zilnic în realizarea celui mai important obiectiv – asigurarea serviciilor publice de calitate în interesul cetățenilor. Profesionalismul, experiența, competența constituie cheia succesului, pentru care meritați cele mai […]

Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului

18 июня 2021

            Mult stimați medici și farmaciști !   Cu  prelijul Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului, Vă adresez cele mai alese cuvinte de mulțumire și recunoștință pentru curajul, onestitatea, devotamentul și responsabilitatea de care dați dovadă zilnic. Sunteți profesioniștii  mobilizați continuu în lupta pentru salvarea vieții fiecărui pacient, sacrificându-Vă deseori […]