Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs 

7 июля 2021

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea  funcţiei publice vacante: Specialist  principal Secția Financiară Scopul funcţiei: Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile. Obiectivele  de bază: Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici. Întocmirea și prezentarea în termenele […]

Atenție  Concurs !

6 июля 2021

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de  specialist principal  al Secției  Rapoarte și analiză pe perioada concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani”.  Cerințe față de funcție: deținerea cetățeniei Republicii Moldova; dispunerea de capacitate deplină de exercițiu; lipsa antecedentelor […]

5 июля 2021

Biroul Migrație și Azil Vă informează!!! Aducem la cunoștință că, Biroul migrație și azil reprezintă subdiviziunea Ministerului Afacerilor Interne, abilitată cu dreptul de a decide aspectele ce țin de admisia și șederea străinilor în Republica Moldova, acordarea pentru solicitanți a unei forme de protecţie, coordonarea proceselor de integrare a străinilor, aplicarea măsurilor de constrângere față […]

2 июля 2021

În cadrul Concursului de finanțare a programelor și proiectelor pentru tineret-2021, pe principiu de paritate, Consiliul raional Anenii Noi și MECC au oferit sprijin financiar proiectelor comunitare în valoare de 198200 lei pentru 10 grupuri de inițiativă și Asociații obștești: s.Puhăceni, s.Calfa, c.Geamăna, s.Varnița, s.Hîrbovăț, Anenii Noi (trei proiecte), s.Delacău, s.Speia. Programul susține cetățenia activă, […]

29 июня 2021

Astăzi, 29 iunie 2021, în incinta Consiliului raional Anenii Noi,  a fost desfășurată o ședință cu agenții economici din sectorul agricol. Tematica ședinței -„Măsurile de protecție a recoltei în perioada de recoltare a culturilor cerealiere, păioase, tehnice și furajere în anul 2021”. Ședința a fost organizată de către Secția Agricultură și Alimentație în comun cu […]

Ziua funcționarului public

22 июня 2021

Stimați colegi ! Cu prilejul Zilei profesionale a Funcționarului Public, Vă adresez cele mai calde felicitări și urări de bine. Sincere mulțumiri pentru dedicație și devotamant profesiei, efort zilnic în realizarea celui mai important obiectiv – asigurarea serviciilor publice de calitate în interesul cetățenilor. Profesionalismul, experiența, competența constituie cheia succesului, pentru care meritați cele mai […]

Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului

18 июня 2021

            Mult stimați medici și farmaciști !   Cu  prelijul Zilei Lucrătorului Medical și a Farmacistului, Vă adresez cele mai alese cuvinte de mulțumire și recunoștință pentru curajul, onestitatea, devotamentul și responsabilitatea de care dați dovadă zilnic. Sunteți profesioniștii  mobilizați continuu în lupta pentru salvarea vieții fiecărui pacient, sacrificându-Vă deseori […]

18 июня 2021

În anul 2020, la demersurile primarilor din mai multe localități conducerea raionului a susținut inițiativa de a acorda suport financiar la construcția terenurilor sportive moderne de minifotbal, prin înaintarea actelor necesare către ședințele Consiliului raional. Astfel, în satele: Cobusca Nouă, Delacău, Puhăceni, Gura Bîcului, Bulboaca, Floreni și Ciobanovca au demarat lucrările de construcție a terenurilor […]

Concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

17 июня 2021

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  concursuri  pentru ocuparea  funcţiilor publice vacante:  Specialist  principal Secția Financiară  Scopul funcţiei: Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile. Obiectivele  de bază: Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici. Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de […]

Consiliul raional anunță Dezbateri publice

3 июня 2021

Consiliul raional anunță Dezbateri publice asupra proiectului de  Regulament și standarte minime de calitate ale Serviciului de îngrijire socială la domiciliu