Anunț concurs

22 июля 2021

  Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea  funcţiei publice vacante: Specialist  principal Secția Financiară Scopul funcţiei: Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile. Obiectivele  de bază: Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici. Întocmirea și prezentarea în […]

20 июля 2021

Pe 22 iulie 2021,  Federaţia Agricultorilor din Moldova, FARM şi Ventura De Lauretis invită toți doritorii de a participa la Conferința Internațională „Alunul la 360°”. Intrarea este gratuită, însă cu înregistrare prealabilă obligatorie la numărul de telefon +37379303030. Pentru cine este organizat evenimentul: —Fermieri care planifică să-și diversifice domeniu de activitate. —Antreprenori ce caută căi sigure de […]

16 июля 2021

          Cu referire la recoltarea orzului de toamnă: specialiștii secției  agricultură și alimentație s-au deplasat la gospodăriile CAP “Aroma”, SRL “Dare-Stil”,  SRL “RGG Agro Liux”. La moment, în raion  au fost recoltate peste 21% din suprafața totală însămânțată cu orz de toamnă, care constituie 767 ha. Roada medie pe raion constutuie […]

16 июля 2021

Stimați conducători!             Întru neadmiterea cazurilor de producere a incediilor în lanurile cu cereale:   — a admite la lucrările de recoltare numai tehnică supusă testării tehnice; — asigurarea masivelor cu fășii arate  cu lățimea de 4 m; — dotarea punctelor de recoltare cu posturi de intervenție în caz de […]

14 июля 2021

Specialiștii Secției  agricultură și alimentație au  vizitat gospodăriile agricole SRL “Anina” și SRL ”Agrovitalex”, unde se desfășoară campania de recoltare a rapiței și prelucrarea terenurilor pentru semănatul culturilor de toamnă. Rapița — una dintre cele mai profitabile culturi de câmp, care ocupă în raion o suprafață de 360 ha. Agricultorii  sunt mulțumiți, pentru că, datorită […]

Prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs 

7 июля 2021

Preşedintele raionului  Anenii  Noi anunţă  prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru ocuparea  funcţiei publice vacante: Specialist  principal Secția Financiară Scopul funcţiei: Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile. Obiectivele  de bază: Evidența operațiunilor contabile ce prevede remunerarea muncii, calcularea și plata în timp a salariilor personalului auxiliar și a funcționarilor publici. Întocmirea și prezentarea în termenele […]

Atenție  Concurs !

6 июля 2021

Direcţia Finanţe a Consiliului raional Anenii Noi anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de  specialist principal  al Secției  Rapoarte și analiză pe perioada concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la 3 la 4 ani”.  Cerințe față de funcție: deținerea cetățeniei Republicii Moldova; dispunerea de capacitate deplină de exercițiu; lipsa antecedentelor […]

5 июля 2021

Biroul Migrație și Azil Vă informează!!! Aducem la cunoștință că, Biroul migrație și azil reprezintă subdiviziunea Ministerului Afacerilor Interne, abilitată cu dreptul de a decide aspectele ce țin de admisia și șederea străinilor în Republica Moldova, acordarea pentru solicitanți a unei forme de protecţie, coordonarea proceselor de integrare a străinilor, aplicarea măsurilor de constrângere față […]

2 июля 2021

În cadrul Concursului de finanțare a programelor și proiectelor pentru tineret-2021, pe principiu de paritate, Consiliul raional Anenii Noi și MECC au oferit sprijin financiar proiectelor comunitare în valoare de 198200 lei pentru 10 grupuri de inițiativă și Asociații obștești: s.Puhăceni, s.Calfa, c.Geamăna, s.Varnița, s.Hîrbovăț, Anenii Noi (trei proiecte), s.Delacău, s.Speia. Programul susține cetățenia activă, […]

29 июня 2021

Astăzi, 29 iunie 2021, în incinta Consiliului raional Anenii Noi,  a fost desfășurată o ședință cu agenții economici din sectorul agricol. Tematica ședinței -„Măsurile de protecție a recoltei în perioada de recoltare a culturilor cerealiere, păioase, tehnice și furajere în anul 2021”. Ședința a fost organizată de către Secția Agricultură și Alimentație în comun cu […]